images (1)

Lựa chọn

Lựa chọn Lm. Giuse Trần Việt Hùng Sống ở đời, mỗi người có những ý thích khác nhau. Đúng là ‘trăm người trăm ý’. Chúng ta không phán...
000

TRÁI TÁO THỨ MƯỜI

Trái táo thứ 10 Tác giả:   Thanh Thanh   Có một người hành khất không cơm ăn áo mặc cũng không mái nhà trú nắng che mưa, đ&at...
tải xuống

Chức vị

Chức vị Lm. Giuse Trần Việt Hùng Khi sinh ra, mỗi người chúng ta được phú bẩm những cấp bậc tài năng khác nhau. Đặc ân cao quí nhất là chúng ta được ơn l&agra...