img_6122

THÁNH LỄ GIA NHẬP THÀNH VIÊN KHÔI BÌNH 2 GIÁO HỌ TÂN LỘC VÀ MAI LĨNH G...

THÁNH LỄ GIA NHẬP THÀNH VIÊN KHÔI BÌNH 2 GIÁO HỌ TÂN LỘC VÀ MAI LĨNH GIÁO XỨ TÂN LỘC – VINH   Chiều nay thứ bảy ngày 02 tháng 06 ...

ĐÔI NÉT HÌNH THÀNH GIA ĐINH KHÔI BÌNH GIÁO HỌ TÂN LỘC

ĐÔI NÉT HÌNH THÀNH GIA ĐINH KHÔI BÌNH GIÁO HỌ TÂN LỘC Thứ năm – 01/03/2012 12:24   Giáo họ Tân Lộc là một giáo họ trị sở của gi&a...