images (1)

Dự tiệc cưới của đôi vợ chồng lấy nhau không hợp lẽ đạo thì bị vạ tuyệ...

Dự tiệc cưới của đôi vợ chồng lấy nhau không hợp lẽ đạo thì bị vạ tuyệt thông? Tôi được hai người cho biết 2 việc như sau : 1-  Bên Việt Nam, có nơi đã ra vạ t...
0LC

Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm

Tìm hiểu Tin Mừng Thứ ba: Soạn giả và soạn phẩm     Tác giả:    Vũ Văn An Cũng như Tông Đồ Công Vụ, Tin Mừng thứ ba thường được qui cho Thánh Luca. Theo B&...
images (24)

Sự dị biệt giữa Chúa Giêsu và Muhammad

Sự dị biệt giữa Chúa Giêsu và Muhammad   Điều gì khác nhau giữa Chúa Giêsu và Muhammad?   Mặc dù có một số điểm tương tự giữa Chúa Gi&e...
Thai 184438_4-300x214

Hỏi : Vấn đề luân lý

Vấn đề luân lý (6):   Như thế nào được xem là “nghiêm trọng” để được thực hành phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên? Câu hỏi...
tải xuống (3)

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 72 CÂU HỎI ĐÁP – TRẮC NGHIỆM & Ô ...

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 72 CÂU HỎI ĐÁP – TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ    "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài...