Trích biên bản: Tổ chức thi giáo lý hạt Cửa Lò 2015

Trích biên bản: Tổ chức thi giáo lý hạt Cửa Lò 2015

V/v tổ chức thi tổng kết năm 2015

 

Hôm nay ngày, 7/07/2015. Tại nhà Mục vụ giáo xứ Lập Thạch. Gồm có Ban giáo lý hạt Cửa Lò. Cha Đặc trách giáo lý, Quý thầy Ban GL hạt đại diện 7 giáo xứ.

I.Nội dung cuộc họp:

1.Thống nhất giờ, ngày thi các lớp Giáo lý trong toàn hạt

2.Cử các thầy đại diện BGL hạt về các giáo xứ làm Ban giám thị coi thi.

3.Thống nhất đưa bài thi về 1 địa điểm để bắt %.

4.Cử quý thầy chấm thi  tại giáo hạt.

5.Bàn thống nhất giá trị phần thưởng kỳ thi 2015.

6.Bàn thống nhất tổng kết và phát phần thưởng kỳ thi 2015.

7.Báo cáo sơ lược về đợt đi thăm học sinh trong toàn hạt.

II.Chi tiết:

1/ Theo thông báo ngày 26/5/2015 toàn thể các lớp từ khối căn Bản đến Vào Đời vào tập trung thi GL vào sáng Chúa Nhật ngày 19/07/2015.

a, Sáng 2 ca:

-Khối Căn bản : 06g BGL có mặt tại xứ Lập Thạch nhận đề thi, 07g gọi tên, 7g30’ phát bài, 8g45’ thu bài

-Khối Kinh Thánh : 09g gọi tên, 9g30’ phát bài, 10g45’ thu bài. Nghỉ trưa.

b, Chiều 1 ca:

-Khối Vào Đời : 13g30’ nhận bài tại xứ Lập Thạch, 14g30’ gọi tên, 15g phát bài, 16g15 thu bài.

2/ Các thầy về các giáo xứ như sau:

-Các thầy xứ Làng Anh về xứ Đồng Vông.

-Các thầy xứ Tân Lộc về xứ  Trang Cảnh.

-Các thầy xứ  Đồng Vông về xứ Lập Thạch.

-Các thầy xứ Trang Cảnh về xứ  Làng Anh.

-Các thầy xứ  Cửa Lò về xứ Lộc Mỹ.

-Các thầy xứ Lộc Mỹ về xứ Tân Lộc.

-Các thầy xứ Lập Thạch về xứ Cửa Lò.

-Các thầy kết hợp với Giáo xứ, mỗi giáo xứ cử vào Ban giám thị coi thi 04 vị, 04 vị này không năm trong Ban giáo lý và các thầy cô GLV. Sau khi thi xong đại diện các thầy BGL hạt, lập biên bản đại diện ban tổ chức phòng thi của giáo hạt và giáo xứ ký, thu bài mang về giáo xứ Lập Thạch để tổ chức bắt %, trước khi bắt bài thi phải xóc lại các bài thi của lớp và có mặt cha Đặc trách, đại diện các thầy BGL hạt về xứ nào thì bắt bài thi xứ đó, toàn bộ các thầy trong BGL để chứng kiến.

3/ Thống nhất đưa bài thi về 1 địa điểm để bắt %.

-Như đã thống nhất bài thi các lớp được bắt về hạt 20% trên số thí sinh của từng lớp. Nếu con số trên 5 bắt  bắt 1 bài, dưới 5 không tính.

4/ Theo thống nhất của Cha Đặc trách bài thi được cử các thầy chấm bài như sau:

a, Ban chấm thi gồm toàn Ban ĐH giáo lý hạt (15 thầy) chia làm 03 tổ gồm:

– Tổ 1: Thầy Định, thầy Thu(ML), thầy Ngọc, thầy Nhường (Lt) thầy Thủy. (Thầy Định tt)

– Tổ 2: Thầy Chiến, Thầy Tỉnh, thầy Đính, thầy Hiếu, thầy Tri. (thầy Chiến tổ trưởng)

-Tổ 3: Thầy Thu (La) Thầy Ngọc, thầy nhường (Đv), thầy Tiếp, thầy Đức. (thầy thu Tt).

b, Ban thường trực  thi, phúc khảo gồm:

– Thầy J.B At Hoàng Cảnh Hồng. Trưởng Ban.

– Thầy Hoàng Định. Phó Ban.  Thầy Hiếu (Lt)

– Thầy Chiến. (Tl)  thầy Thu hoặc thầy Đức (Ml)

– Thầy Thu. (La) Thầy Ngọc (Tc).

– Thầy Tri (Lm).

c, Năm nay chấm xong, cha Đặc trách quyết định thời gian công bố điểm của hạt

-Các giáo xứ tổ chức chấm bài thi của xứ mình và cho Ban thường trực giáo lý hạt kết quả điểm của các lớp, khối và điểm giáo hạt chỉ định và xuất sắc của cá nhân nạp về cho Ban thường trực giáo lý sau khi chấm xong có kết quả.

5/ bàn giá trị phần thưởng cho cá nhân và tập thể:

-Cá nhân: Ưu hạt (50/50) Trị giá phần thưởng: 1 bằng khen 500.000đ và 1 xe đạp.

-Giải nhất: 350.000đ + bằng khen, nhì 250.000đ + bằng khen, ba 150.000 + bằng .

-Tập thể: Giải nhất 1.500.000đ, nhì 1.000.000đ, ba 500.000đ + bằng khen. Khuyến khích 500.000đ.

6/ Ngày tổng kết và phát phần thưởng.

– Thống nhất sáng Chúa Nhật, ngày 27/09 lễ chầu lượt giáo xứ Tân Lộc sẽ tổng kết và trao phần thưởng.

 

Ý kiến bổ sung:

–  Kinh Vào Đời 2 sẽ ra kinh của chương trình kinh khối Vào Đời.

– Nội quy phòng thi về trừ điểm như sau: Không đi thi, quay cóp, mang tài liệu, điện thoại, trao đổi, lập biên bản, trừ 01 điểm của điểm bình quân của giáo xứ.

          Cuộc họp bế mạc vào lúc 10g cùng ngày.

 

   Cha Đặc trách giáo lý                 T/M Ban ĐH giáo lý                            Thư ký

 

 

 

 

Lm Lu-y Nguyễn văn Nga       J.B At Hoàng cảnh Hồng       J.B Nguyễn Hồng Đức  

IMG_1224                     Ban Điều hành Giáo lý giáo hạt Cửa Lò

TT G. hạt

Pin It

Gửi phản hồi