IMG_2418

Hội Têrêxa HĐ Giêsu: Trao quà tình thương

Hội Têrêxa: xin kính báo quà tình thương Trọng kính Quý Đức Cha, Quý Cha, Qúy Tu sĩ cùng Quý Ân Nhân Hội Têrêxa ch...
IMG_3516

Gia nhập Chi Hội Têrêxa HĐ Giế-su Văn Thành. Tây Nghệ An...

Thánh lễ: Gia nhập Chi Hội Têrêxa HĐ Giế-su Văn Thành. Tây Nghệ An Phân Hội Têrêxa Hài Đồng (HĐ) Giê-su Tây Nghệ An, nằm  trên một khô...
IMG_2738

HỘI TÊRÊXA HĐ GIÊSU TẤT NIÊN VÀ MỪNG TUỔI QUÝ ĐỨC CHA...

HỘI TÊRÊXA HĐ GIÊSU CÙNG VỚI CÁC HỘI ĐOÀN MỪNG TẤT NIÊN VÀ MỪNG TUỔI QUÝ ĐỨC CHA           Sáng nay ngà...
IMG_1872

Thánh lễ công nhận Chi Hội Têrêxa giáo xứ Làng Rào – Phân Hội Miền T...

Thánh lễ công nhận Chi Hội Têrêxa giáo xứ Làng Rào – Phân Hội  Miền Tây Nghệ An Đường lên Miền Sơn cước nơi Tân Chi Hội Têrêxa ...
IMG_1373

Hội Têrêxa Hài Đồng Giêsu Gp Vinh, Thăm vùng bão lũ tỉnh Quảng Bình...

Hội Têrêxa Hài Đồng Giêsu Gp Vinh, Thăm vùng bão lũ tỉnh Quảng Bình Vinh – Sáng ngày 31 tháng 10.  Hội Têrêxa Hài Đồng Gi&e...

Thánh Têrêsa Hài Đồng và Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng...

Thánh Têrêsa Hài Đồng và Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng ĐHY Dionigi Tettamanzi, TGM giáo phận Milano, đã từng nói với các nữ đan sĩ dòng k&ia...
12

SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU...

SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỘI TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU TRONG GIÁO PHÂN VINH I/ Đôi nét về Hội Têrêxa Hài Đồ...
IMG_2681

BÁO CÁO KẾT QUẢ DỊP TẬP HUẤN BAN ĐIỀU HÀNH HỘI TÊRÊXA KHU VỰC MIỀN TRU...

BÁO CÁO KẾT QUẢ DỊP TẬP HUẤN BAN ĐIỀU HÀNH HỘI TÊRÊXA KHU VỰC MIỀN TRUNG 2013 –         Thời gian : Từ ngày 30 tháng 7 năm...