Giáo xứ Tân Lộc: Kỷ niệm Tam Nhật Vượt Qua

Giáo xứ Tân Lộc: Tuần Thánh, Kỷ niệm Tam Nhật Vượt Qua 

> Xem thêm ảnh thứ tư và thứ 5>

> Xem hình ngày thứ sáu>

Khai mạc tuần thánh

 

IMG_1242IMG_1250IMG_1246

Ngày thứ năm tuần thánh

"Mời Bạn: Làm như Thầy đã làm không chỉ lập lại các nghi thức mà phải yêu như Ngài đã yêu, là dám hiến thân phục vụ tha nhân để diễn tả một tình yêu cho đến cùng.

Sống Lời Chúa: Siêng năng tham dự Thánh lễ và kết hiệp với Chúa Ki-tô trong Bí tích Thánh Thể để thực sự được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Ngài và có thể yêu thương như Ngài đã yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, chúng con đang sống trong năm Phúc Âm Hóa cộng đoàn, Mẹ Hội Thánh muốn chúng con quay về với tình yêu của Chúa để trước hết được thánh hóa, hầu có thể yêu tha nhân như Chúa đã hiến thân mình để yêu thương chúng con."

IMG_1255IMG_1256IMG_1260IMG_1271IMG_1281IMG_1285IMG_1290IMG_1299IMG_1302

Ngày thứ sáu tuần thánh

"Mời Bạn: Máu và nước từ thân xác Đức Giê-su trên cây thánh giá đem lại sự sống cho bạn. Bạn không chỉ được mời gọi nhìn lên cây thánh giá ấy với lòng tin tưởng, nhưng còn được mời gọi vác thánh giá cuộc đời mình. Nhiều Ki-tô hữu chỉ thích thánh giá cài trên khuy áo, đeo trên ngực, chứ không thích vác thánh giá trên vai. Còn bạn thì sao?

Sống Lời Chúa: Tôi cảm nhận sâu sắc lòng yêu thương của Chúa khi chịu treo trên thánh giá. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, tôi vẫn kiên trung loan báo tình thương của Chúa Giê-su chịu đóng đinh cho những người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con không làm phiền lòng Chúa nữa, để khi hôn thánh giá Chúa, con có thể yêu mến Chúa hết lòng, quyết tâm từ nay sống cho Chúa và vì Chúa. Xin cho con mở miệng nói được khi hôn thánh giá: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa.”. "

IMG_1354

Mở ảnh hôn chân Chúa Giêsu

IMG_1321

IMG_1323IMG_1348
IMG_1347IMG_1346IMG_1328IMG_1324Rước lễ chiều thứ sáu

IMG_1350IMG_1352Ngắm Dấu Đanh

IMG_1357

Video Ngắm đàng Thánh Giá trọng thể

 

Video Ngắm Kinh Than

 

TT Giáo xứ

Pin It

Gửi phản hồi