Hình ảnh thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng 2 tết

Hình ảnh thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng 2 tết

Phụng vụ Giáo Hội Công giáo xếp đặt 3 ngày tết Nguyên Đán : Ngày mùng một tết Kính Thờ Thiên Chúa Cha, cầu cho bình an. . Ngày mùng 2 tét kính thờ Thiên Chúa Con, kính nhớ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên. Ngày Mùng 3 tết kính thờ Đức Chúa Thánh Thần, cầu cho công ăn việc làm.

Hôm nay ngày Mùng 2 tết giáo xứ tổ chức thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên và con cháu đưa Quý cụ đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.

Sau đây là một số hình ảnh thánh lễ ngày mùng 2 tết.

IMG_4664 IMG_4668 IMG_4669 IMG_4670 IMG_4671 IMG_4673 IMG_4678 IMG_4679 IMG_4689 IMG_4693 IMG_4695 IMG_4697 IMG_4699 IMG_4704 IMG_4708 IMG_4713 IMG_4719 IMG_4725 IMG_4727 IMG_4729 IMG_4732 IMG_4734 IMG_4736 IMG_4740 IMG_4742 IMG_4744 IMG_4746 IMG_4748 IMG_4750 IMG_4751 IMG_4753 IMG_4755 IMG_4759 IMG_4764

[post-views]

Pin It

Gửi phản hồi