Thư rao : Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XI

TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: (+84) 383861171
Email:
       ——————–
     Số 1016/TB-TGM

Download Thư Rao

 

Xã Đoài, ngày 03 tháng 05 năm 2016

THƯ RAO

Truyền chức Phó tế cho các Đại Chủng sinh khóa XI

 

Kính gửi: Quý Cha, quý Chủng sinh, quý Tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh,

 

Tôi vui mừng thông báo cho Anh Chị Em biết, theo chương trình đào tạo của Đại Chủng Viện Vinh Thanh, các chủng sinh khóa XI sẽ mãn khóa vào cuối tháng 5 năm 2016. Sau đây là danh sách các chủng sinh khóa XI:

 

TT Tên Thánh, Họ Tên Ngày Tháng Năm Sinh Nguyên Quán
01                   Phêrô Lê Xuân An 20/04/1981 Gx. Yên Lý, Nghệ An
02                  Antôn Nguyễn Xuân 19/05/1976 Gx. Thu Chỉ, Hà Tĩnh
03                   Martinô Nguyễn Văn 15/10/1981 Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh
04                   Phêrô Thân Văn Chính 28/12/1981 Gx. Trại Lê, Hà Tĩnh
05                   G.B. Bùi Khiêm Cường 01/09/1981 Gx. Kẻ Tùng, Hà Tĩnh
06                   Giuse Phan Văn Danh 02/09/1980 Gx. Vĩnh Hòa, Nghệ An
07                   Micae Hồ Trung Dũng 12/11/1980 Gx. Thanh Dạ, Nghệ An
08                   Giuse Nguyễn Văn Dũng 25/12/1980 Gx. Hội Yên, Nghệ An
09                   Antôn Nguyễn Văn Định 12/02/1982 Gx. Xuân Mỹ, Nghệ An
10               Antôn Nguyễn Văn Đoàn 05/06/1979 Gx. Tân Lộc, Nghệ An
11              Phêrô Nguyễn Ngọc Đông 12/06/1979 Gx. Liên Hòa, Quảng Bình
12               Giuse Trương Văn Hân 22/10/1981 Gx. Đức Lân, Nghệ An
13              Phêrô Trần Cầu Hoa 19/05/1980 Gx. Đồng Lam, Nghệ An
14             Giuse Trần Văn Học 11/02/1973 Gx. Tràng Đình, Hà Tĩnh
15             G.B. Lưu Ngọc Hùng 15/02/1980 Gx. Thọ Ninh, Hà Tĩnh
16              G.B. Nguyễn Ngọc Hùng 05/02/1981 Gx. Mỹ Lộc, Hà Tĩnh
17              Antôn Tô Quang Hùng 10/06/1983 Gx. Kẻ Mui, Hà Tĩnh
18             Gioan Ðinh Văn Huy 01/08/1978 Gx. Mô Vĩnh, Nghệ An
19               G.B. Nguyễn Duy Hướng 24/07/1981 Gx. Xã Đoài, Nghệ An
20               Phêrô Nguyễn Ðức Kiên 27/04/1981 Gx. Hội Yên, Nghệ An
21             Giuse Nguyễn Ðình Kính 14/04/1981 Gx. Thanh Dạ, Nghệ An
22              G.B. Nguyễn Ðình Lĩnh 24/04/1977 Gx. Bảo Nham, Nghệ An
23               Giuse Nguyễn Quang Minh 04/12/1975 Gx. Thanh Tân, Nghệ An
24               Phêrô Nguyễn Ðức Nghĩa 07/10/1981 Gx. Đồng Sơn, Nghệ An
25               G.B.Nguyễn Ðức Nghĩa 02/04/1973 Gx. Quan Lãng, Nghệ An
26              Phêrô Nguyễn Văn Ninh 01/02/1979 Gx. Văn Hạnh, Hà Tĩnh
27               Giuse Nguyễn Văn Quy 10/10/1982 Gx. Mẫu Lâm, Nghệ An
28               Phêrô Nguyễn Như Thao 01/01/1968 Gx. Thượng Nậm, Nghệ An
29               G.B. Nguyễn Thanh Thiên 20/01/1980 Gx. Yên Đại, Nghệ An
30               Giuse Nguyễn Văn Thiện 20/02/1979 Gx. Gia Hưng, Quảng Bình
31              Giuse Trương Văn Thực 20/02/1983 Gx. Tam Trang, Quảng Bình
32         Giuse Nguyễn Văn Thương 25/10/1976 Gx. Cẩm Trường, Nghệ An
33               Giuse Tô Văn Toản 08/01/1981 Gx. Đức Lân, Nghệ An
34          Phêrô Trần Phúc Trì 02/09/1979 Gx. Kim Lâm, Hà Tĩnh
35              Giuse Phạm Ðình Trị 02/08/1977 Gx. Bột Đà, Nghệ An
36             Giuse Chu Ðình Trường 17/01/1982 Gx. Đạo Đồng, Nghệ An
37              Phêrô Lê Hữu Trường 31/07/1975 Gx. Đông Yên, Hà Tĩnh
38               Phaolô Hồ Văn Trường 15/10/1980 Gx. Vạn Lộc, Nghệ An
39             G.B. Cao Xuân Trường 27/03/1974 Gx. Tràng Lưu, Hà Tĩnh
40             G.B. Hoàng Văn Tự 10/10/1982 Gx. Đồng Vông, Nghệ An
41               Giuse Thái Viết Yên 20/08/1982 Gx. Mỹ Khánh, Nghệ An

 

Theo dự kiến, các chủng sinh trên đây sẽ được truyền chức Phó tế trong thời gian tới. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, điều 1043, nếu ai biết chủng sinh nào có ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, buộc phải trình báo cho Đấng Bản Quyền giáo phận.

Mọi trình báo xin thực hiện trước ngày 24 tháng 5 năm 2016. Người trình báo xin cho biết Họ, Tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

Xin các cha xứ và các cha đặc trách giáo họ độc lập công bố Thư Rao này trong Thánh lễ Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh (ngày 08/05/2016) và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (ngày 15/5/2016).

Cầu chúc quý Cha và toàn thể Anh Chị Em dồi dào phúc lành của Chúa.

Thân ái trong Chúa Kitô,                                                       

 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

 

(đã ký và đóng dấu)

 

+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi