Video WYD 2013: Về đến Rôma, Đức Thánh Cha viếng Đền Thờ Đức Bà Cả để tạ ơn

Video WYD 2013 : Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Giới trẻ Thế giới tại Rio de Jan...

Hơn 3 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế giới trẻ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro. Ngài mời gọi họ hãy &...
Video WYD 2013: Về đến Rôma, Đức Thánh Cha viếng Đền Thờ Đức Bà Cả để tạ ơn

Đức Phanxicô và ba bài nói chuyện với giới trẻ tại Rio...

          Đến Rio, lịch trình thăm viếng của Đức Phanxicô rất đa dạng, nhưng làm gì thì làm, giới trẻ vẫn là chiếc đinh trong chuyến viếng thăm n&a...
Video WYD 2013: Về đến Rôma, Đức Thánh Cha viếng Đền Thờ Đức Bà Cả để tạ ơn

Video WYD 2013: Về đến Rôma, Đức Thánh Cha viếng Đền Thờ Đức Bà Cả để ...

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại Rome, sau khi cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới 2013 tại Rio Brazil, với gần 3 triệu người hành hương, một thánh lễ Gi...