Video WYD 2013: Về đến Rôma, Đức Thánh Cha viếng Đền Thờ Đức Bà Cả để tạ ơn

Video WYD 2013 : Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Giới trẻ Thế giới tại Rio de Jan...

Hơn 3 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế giới trẻ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại bãi biển Copacabana của Rio de Janeiro. Ngài mời gọi họ hãy &...