Giáo Hạt


CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC KHOÁ HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN CẤP 1 – GIÁO HẠT CỬA LÒ 2012

CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC KHOÁ HUẤN LUYỆN  GIÁO LÝ VIÊN CẤP 1 – GIÁO HẠT CỬA LÒ 2012  Phần I.  Người dẫn : Xin kính mời Quý cha và cộng đoàn an toạ Trọng kính : Cha Đặc trách giáo lý, Quý cha trong hạt Cửa Lò kính quý Kính thưa   :Quý thầy, cô […]