Thư của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh gởi chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Huyện Dăk Tô + Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh

 

Thư của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh gởi chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Huyện Dăk Tô
+ Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh10/13/2015

Download bản pdf

Nguồn: Vietcatholic

Pin It

Gửi phản hồi