Ban Giáo lý Đức tin: Lịch trình tập huấn Giáo lý tại các giáo hạt năm học 2015-2016

Ban Giáo lý Đức tin: Lịch trình tập huấn Giáo lý tại các giáo hạt năm học 2015-2016

Download LỊCH TẬP HUẤN
 

    GIÁO PHẬN VINH

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

           ————-

Xã Đoài, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

LỊCH TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ

TẠI CÁC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN

NĂM HỌC  2015 – 2016

 

  1. NGÀY THỨ NHẤT: (Thứ hai hoặc thứ năm trong tuần)
  2. Buổi sáng:

+ 8h00 – 8h30 : Ổn định, tập hát

+ 8h30 : Quý cha mặc phẩm phục tiến ra bàn thờ cúi chào và về ghế ngồi.

                    (Thánh lễ do Cha trưởng đoàn chủ tế và giảng lễ)

– Khai mạc tập huấn (Ban  điều hành Giáo lý Hạt thực hiện).

–   Giới thiệu thành phần tham dự chương trình tập huấn

–   Cha quản Hạt tuyên bố lý do khai mạc

–   Lời khai mạc của Cha trưởng đoàn tập huấn

–   Cha đặc trách Giáo lý Hạt công bố lịch tập huấn tại Hạt

–   Thánh lễ trọng thể

+ 10h00 – 11h00: Ổn định lớp học, phòng học (Học chung)

+ 11h00 – 11h15: Giải lao

+ 11h15 : Ăn trưa

+ 12h00 : Nghỉ trưa

  1. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)

+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:     Giải lao

+ 15h00 – 15h45:     Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:     Giải lao

+ 16h00 – 17h00:    Học Tiết 3

  1. NGÀY THỨ HAI: (Tức thứ ba hoặc thứ sáu trong tuần) học riêng theo lớp
  2. Buổi sáng:

+ 7h00 – 7h45:         Học tiết 1

+ 7h45 – 8h00:         Giải lao

+ 8h00 – 8h45:         Học tiết 2

+ 8h45 – 9h00:         Giải lao

+ 9h00 – 9h45:         Học tiết 3

+ 9h45 – 10h00:       Giải lao

+ 10h00 – 11h00:     Học tiết 4

  1. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)

+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:     Giải lao

+ 15h00 – 15h45:    Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:     Giải lao

+ 16h00 – 16h45:    Học Tiết 3

+ 16h45 – 17h00 :   Giải lao

+ 17h15 : Ăn tối (GLV những xứ gần có thể về nhà)

   III. NGÀY THỨ BA: (Tức thứ tư hoặc thứ bảy trong tuần) học riêng theo lớp

+ 7h00 – 7h45:         Học tiết 1

+ 7h45 – 8h0:           Giải lao

+ 8h00 – 8h45:         Học tiết 2

+ 8h45 – 9h00:         Giải lao

+ 9h00 – 9h45:         Học tiết 3

+ 9h45 – 10h00:       Giải lao chuẩn bị Thánh lễ bế mạc

+ 10h00: Thánh lễ bế mạc (Quý Cha trong Giáo Hạt dâng lễ)

– Quý cha mặc phẩm phục ra bàn thờ cúi chào và về ghế ngồi

– Phát biểu tổng kết của Giáo Hạt

– Cảm tưởng của đoàn tập huấn Ban giáo lý Giáo phận

– Thánh lễ trọng thể

+ 11h30: Ăn trưa (Giải tán).

* Chiều thứ 4 quý thầy và quý Sơ trong đoàn giảng huấn di chuyển về hạt kế tiếp. Riêng trưa thứ 7 sau khi ăn trưa tại giáo hạt vừa tập huấn và ở lại giáo  hạt đó cho đến trưa Chúa Nhật, ngày hôm sau  về  ăn trưa tại giáo hạt tập huấn tiếp theo.

Trên đây là chương trình và nội dung tuần tập huấn của Ban giáo lý Giáo phận, chúng con tha thiết xin quý cha và quý ban Giáo lý tại các giáo hạt tạo mọi điều kiện giúp đỡ để chúng con có thể hoàn thành bổn phận mà bề trên giao phó.

Kính chúc Quý Cha, quý thầy cô và quý vị tràn đầy thiên ân trong năm hồng phúc này.

Chúng con xin trân trọng cảm ơn.

  BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GIÁO PHẬN VINH

                                                                       THƯ KÝ

                                                                             Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh

Pin It

Gửi phản hồi