Thông báo của Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Vinh về chương trình dạy và học trong năm học 2014-2015

Thông báo của Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Vinh về chương trình dạy và học trong năm học 2014-2015
 

 

 

THÔNG BÁO số 01/BGLGP
của Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Vinh
về chương trình dạy và học
trong năm học 2014-2015

 

 

 

Download Thông Báo

1
2

3

 

 

Ban Giáo lý Đức tin
  Giáo phận Vinh

(58)

Related Posts

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: