LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10/2014

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10/2014

 

(Linh Mục Anphong Trần Đức Phương)

 


 

Tháng 10 thường được gọi là Tháng Mân Côi với lễ Đức Mẹ Mân Côi mừng vào ngày mùng 7. 

 

Trong tháng này, Chúng ta sẽ mừng Lễ Chúa Nhật XXVII, XXVIII, XXIX, và XXX  mùa Thường Niên; ngoài ra chúng ta cũng kính nhớ đặc biệt Lễ Thiên Thần Bản Mệnh; Lễ Thánh Luca Thánh Sử; Lễ Thánh Simon và Tađêô Tông Đồ.

 

LỄ THIÊN THẦN BẢN MỆNH (Ngày 2 tháng 10): Thánh Lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta là mỗi người chúng ta đều có một Thiên Thần để hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình đức tin tiến về Nước Chúa.  Chúng ta gọi các Ngài là Thiên Thần Bản Mệnh. Thiên Thần Bản Mệnh hằng ở bên chúng ta,  giúp chúng ta thắng đoạt những cám dỗ, xa tránh dịp tội, để luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta hằng phải nhớ đến và cầu nguyện với Thiên Thần Bản Mệnh; nhất là khi bị ma quỷ cám dỗ phạm tội.

 

Trong Bài Phúc Âm hôm nay ( Matthêu 18: 1-5,10), Chúa Giêsu nói đến Thiên Thần Bản Mệnh của mỗi người chúng ta.  Bài Đọc 1 (Xuất Hành 23:20-23) cũng nói về các Thiên Thần dẫn đưa Dân Chúa trong cuộc hành trình tiến về Đất Hứa, và nhắc nhở Dân Chúa hãy "sống cẩn thận trước mặt Người và hãy nghe lời Người; chớ có lòng khinh dễ Người; vì Người sẽ không tha thứ cho anh em, khi anh em phạm tội…"

 

CHÚA NHẬT XXVII (Ngày 5 tháng 10): Bài Đọc 1 (Isaia 5:1-7) nói về lòng thương xót của Chúa đối với Dân Chúa và chăm sóc Dân Chúa như người làm vườn hết lòng chăm sóc vườn nho; nhưng Dân Chúa luôn phạm tội phản nghịch mất lòng Chúa.  Trong Bài Đọc 2 (Philipphê 4: 6-9), Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta là các tín hữu của Chúa, hãy luôn biết cầu nguyện và cảm tạ Chúa trong niềm tin tưởng phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng yêu thương của Chúa , thì "sự bình an của Chúa luôn ở cùng chúng ta."  Bài Phúc Am (Matthêu 21: 33-43) ghi lại Dụ Ngôn mà Chúa Giêsu kể cho các Thượng Tế và Kỳ Mục về ông chủ vườn nho hết sự chăm sóc vườn nho của mình và khi phải đi xa, ông đã cho tá điền thuê; nhưng khi ông về và ông sai các tôi tớ  đến thu phân hoa lợi; nhưng đã bị tá điền hoặc đánh đập, hoặc giết chết, hoặc ném đá họ; sau cùng ông chủ sai người con trai đến, nhưng họ đã âm mưu sẽ giết luôn người con trai của ông chủ để chiếm lấy gia tài của ông chủ.  Những Thượng Tế và Biệt Phái  hiểu rõ dụ ngôn đó Chúa Giêsu có ý nói là qua các thời đại,  các người Do Thái phản nghịch cùng Chúa đã hoặc đánh đập, hoặc giết hay ném đá các Tiên Tri Chúa sai đến; rồi khi chính Chúa Giêsu đến cũng bị họ đang âm mưu giết Người.  Hiểu được Dụ Ngôn ấy Chúa Giêsu ám chỉ đến các ông,  nên các Thượng Tế và Biệt Phái âm mưu sát hại Chúa Giêsu; nhưng họ còn sợ dư luận của quần chúng nên chưa dám ra tay.

 

LỄ MÂN CÔI (Ngày 7 tháng 10): Thánh Lễ hôm nay kính tước hiệu Mân Côi của Mẹ Maria, và nhắc nhở chúng ta hãy năng suy ngẫm những biến cố trong cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu qua các Mầu Nhiệm: Vui, Ánh sáng, Thương, và Mừng; đồng thời dâng lên Chúa và Đức Mẹ những lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh để xin Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ, luôn giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa.    Các Bài Đọc:     Bài Đọc 1 (Sách Công Vụ Tông Đồ 1:12-14); Bài Phúc Âm (Luca 1: 26-38).

 

CHÚA NHẬT XXVIII (Ngày 12 tháng 10): Bài Đọc 1 (Isaia 25:6-10) nói lên những lời Thiên Chúa mời gọi Dân Chúa hãy luôn tin tưởng ở lòng yêu thương của Chúa và luôn sống an vui trong Chúa.  Trong Bài Đọc 2 (Philipphê 4: 12-14,19-20), Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy noi gương Ngài để luôn tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa "dù lúc được đầy đủ, hay khi gặp sự thiếu thốn" và luôn biết chia sẻ của cải với nhau.  Bài  Phúc Âm (Matthêu 22:1-14) ghi lại Dụ Ngôn Tiệc Cưới và ám chỉ đến việc Thiên Chúa mời gọi mọi người hãy gia nhập Giáo Hội của Chủa và khi sống trong Giáo Hội của Chúa luôn phải sống xứng đáng.

 

LỄ THÁNH LUCA THÁNH SỬ (Ngày 18 tháng 10): Thánh Lễ hôm nay kính Thánh Luca là vị đã viết Phúc Âm III và sách Tông Đồ Công Vụ, nên thường được gọi là Thánh Luca Thánh Sử.  Bài Đọc 1: (2 Timôtêô 4:10-17); Bài Phúc Âm: (Luca 10: 1-9).

 

CHÚA NHẬT XXIX (Ngày  19 tháng 10): Bài Đọc 1 (Isaia 45: 1, 4-6) nói đến việc Thiên Chúa đã chọn Israen làm dân riêng của Chúa và kêu gọi họ hãy nhớ Thiên Chúa là Chúa Tể Duy Nhất và chỉ được tôn thờ một mình Ngài.  Trong Bài Đọc 2 (1 Tessalônica 1: 1-5), Thánh Phaolô tạ ơn Chúa đã ban cho các tín hữu được Lòng Tin, Lòng Bác Ái và Lòng Trông Cậy vững vàng nơi Chúa Giêsu Kitô.  Bài Phúc Âm (Matthêu 22:15-21) ghi lại sự kiện những người Biệt Phái gài bẫy để tố cáo Chúa Giêsu. Họ cố ý mời mấy người thuộc phái Hêrôđê đi cùng, và hỏi Chúa Giêsu xem có nên nộp thuế cho vua Hêrôđê không. Chúa Giêsu biết ngay âm muu của họ , nên bảo họ đưa cho Chúa  một đồng bạc và hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai?  Họ thưa của Cêsarê." Bấy giờ Chúa Giêsu bảo họ: "Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê; cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa."

 

CHÚA NHẬT XXX  (Ngày 26 tháng 10): Bài Đọc 1 (Sách Xuất Hành 22:20-26) ghi lại lời Chúa nói với Dân Chúa là "Thiên Chúa là Đấng hay thương xót", nên con người cũng phải thương yêu nhau, "không được ức hiếp khách ngoại kiều…Không được làm hại cô nhi quả phụ…. Không được cho vay để lấy lời nặng ."   Trong Bài Đọc 2 (Tessalônica 1: 5-10), Thánh Phaolô bảo chúng ta đã nhận được những lời rao giảng và tin theo Chúa, chúng ta hãy luôn sống mạnh mẽ Đức Tin đó, và tôn thờ Chúa cho xứng đáng, trong khi mong đợi ngày Chúa Giêsu , Chúa chúng ta lại đến trong vinh quang.  Bài Phúc Âm (Matthêu 22: 34-40) ghi lại lời Chúa nói với những người Biệt Phái là " giới răn quan trọng nhất là : Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tri khôn; đó là giới răn thứ nhất và quan trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn trên; đó là hãy yêu thương người khác như chính mình."    Rồi Chúa Giêsu kết luận:  "Toàn thể Lề Luật và sách Tiên Tri đều tóm lại trong hai giới răn đó."

 

LỄ THÁNH SIMON VÀ TAĐÊÔ TÔNG ĐỒ (Ngày 28 tháng 10): Hôm nay chúng ta mừng lễ Kính Thánh Simon và Tađêô Tông Đồ: Thánh Tađêô là con ông Giacôbê và là một trong số 12 Tông Đồ của Chúa (Xin xem Luca 6:12-16) và đã viết Thánh Thư gọi là Thư "Giuđê", trong đó Ngài khuyên những người Tân Tòng hay ý tứ đừng nghe theo những lời giảng dạy sai lạc của những kẻ đạo đức giả hình.  Theo truyền thống, Thánh Tađêô đi rao giảng ở Ai cập rồi sáng Persia và chịu tử đạo tại đó.        Thánh Simon (cũng được gọi là Simon Nhiệt Thành) cùng đi rao giảng tại Ai Cập rồi sang Persia và cùng chịu tử đạo với Thánh Tađêô tại đó.  Các Bài Đọc:  Bài Đọc 1 (Ephêsô 2:19-22); Bài Phúc Âm ( Luca 6: 12-16).

 

Tháng này là Tháng Mân Côi, chúng ta hãy siêng năng lần Chuỗi Mân Côi để suy ngẫm cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu và noi gương bắt chước; đồng thời cũng để thờ phượng Chúa và tôn vinh Mẹ Maria.   Chúng ta cũng hãy luôn luôn tạ ơn Chúa đã hằng thương yêu chúng ta, đã cho chúng ta sinh ra làm người và đã chịu chết để cứu chuộc chúng ta (Chúng ta hãy siêng năng đọc kinh Cám Ơn).

 

Nhờ lời Mẹ Maria , Thánh Giuse, Thánh Thiên Thần Bản Mệnh và các Thánh chuyển cầu, xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho toàn thể Giáo Hội, cho Quê hương và Giáo Hội Việt  Nam, và cùng hiệp lời cầu nguyện cho nhau.

Thánh linh

 

(19)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: