CÁO PHÓ – Ngày 22/11/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"

 

CÁO PHÓ

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO  
 

Ông:  Phêrô Nguyễn Văn Hóa. thành viên gia đình Khôi Bình  thuộc giáo họ Đức Xuân
                       
Sinh năm : 1956, tại giáo họ Đức Xuân, xứ Tân Lộc. Do sức  khỏe yếu, Ông đã được Chúa gọi về vào lúc 21g 40', ngày 22 tháng 11 năm 2014. Tại  tư gia giáo họ  Đức Xuân. 

 

HƯỞNG  DƯƠNG 59 TUỔI


Xin cộng đoàn  hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ông

 
 Lễ hồi tử    :  Vào lúc 06g00' ngày 23 tháng 11 năm 2014.

Lễ an táng : 05g00’ Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2014,  tại  giáo họ  Đức Xuân

Lễ đưa tang    : Vào lúc 08g 00’ cùng ngày 

 

Ban lễ tang và gia đình xin kính báo


 
Đức Xuân, ngày 23  tháng 11 năm 2014
 
TM BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 
Bà góa phụ: Anna Phạm thị Bình

 

(147)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: