LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN – GIÁO XỨ TÂN LỘC

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN

GIÁO XỨ TÂN LỘC

CHÚA NHẬT  IV MV -  CN I GS . từ ngày 21/12 – 28 / 12 / 2014

 

1. Chúa Nhật 21/12. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g15' lễ  Tân Lộc , tối 19g lễ Mai Lĩnh.

3. Thứ ba: Sáng 5g15' lễ  Tân Lộc, Cha đi vắng

4. Thứ tư: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc. Tối 10g lễ Vọng Giáng Sinh

5. Thứ năm: Sáng 7g00' lễ  Giáng Sinh Tân Lộc, tối 19g lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, tối 19g lễ Yên trạch.

7. Thứ bảy: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 21/12. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ  Yên Trạch.

 

 

CHÚA NHẬT  III  -  CN  IV MÙA VỌNG . từ ngày 14/12 – 21 / 12 / 2014

 

1. Chúa Nhật 14/12. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g15' lễ  Tân Lộc , Cha đi vắng..

3. Thứ ba: Sáng 5g15' lễ Đức Xuân, Cha đi vắng

4. Thứ tư: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc. Cha đi vắng

5. Thứ năm: Sáng 5g15' lễ  Tân Lộc, Cha đi vắng.

6. Thứ sáu: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng 5g15' lễ Tân Lộc, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 21/12. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ  Yên Trạch.

 

 

CHÚA NHẬT  II mùa vọng  -  CN  III MÙA VỌNG từ ngày 07/12 – 14 / 12 / 2014

 

1. Chúa Nhật 07/12. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 8g00' lễ  Mai Lĩnh , Chiều tối 19g lễ Tân Lộc.

3. Thứ ba: Sáng không có lễ, tối 7g lễ Tân Lộc.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc. Cha đi vắng

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc, Cha đi vắng.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g00' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 14/12. Sáng 6g15' lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g00' lễ  Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT  I mùa vọng  -  CN  II MÙA VỌNG từ ngày 30/11 – 07 / 12 / 2014

 

1. Chúa Nhật 30/11. Sáng 6g lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , Chiều tối 19g lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc. Chiều tối 19g lễ Yên Trạch.

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc, Chiều tối 19g lễ  Mai Lĩnh

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 14h lễ  Cửa Lò, tối 19g10' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 07/12. Sáng 6g lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g10' lễ  Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT  XXXIV TN -  CN  I MÙA VỌNG từ ngày 23/11– 30/11/2014

 

1. Chúa Nhật 23/11. Sáng 6g lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , Khai mạc tuần làm phúc giáo họ Mai Linh. tối không có lễ.

3. Thứ ba: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, chiều tham dự kỉ niệm 100 thành lập giáo xứ Trang cảnh.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc. Làm Phúc giáo họ Mai Lĩnh

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc, Làm phúc giáo họ Mai Lĩnh.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 14h lễ  Cửa Lò, tối 19g10' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 30/11. Sáng 6g lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT  XXXIII TN -  CN XXXIV TN từ ngày 16/11– 23/11/2014

 

1. Chúa Nhật 16/11. Sáng không có lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g15' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , tối không có lễ.

3. Thứ ba: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, cha đi vắng.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Đức Xuân.

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc,  tối 19g10' lễ  Mai Lĩnh.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 14h lễ  Cửa Lò, tối 19g10' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 23/11. Sáng 6g lễ Tân Lộc. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT  XXXII TN -  CN XXXIII TN từ ngày 09/11– 16/11/2014

 

1. Chúa Nhật 09/11. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g15' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , tối 19g lễ  Tân Lộc.

3. Thứ ba: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, cha đi vắng.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc. 8g tĩnh tâm các đôi Hôn Nhân Tân Lộc, Tối 19g lễ Mai Lĩnh.

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ  Đức Xuân,  tối 19g10' lễ  cưới Tân Lộc.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Chiều 3g khai mạc Tuần chầu giáo xứ Đồng Vông.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 15h lễ xứ Đồng Vông, tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 16/11. Sáng không có lễ. chiều 14g lễ Tân Lộc, tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT  XXXI TN -  CN XXXII TN từ ngày 02/11– 09/11/2014

 

1. Chúa Nhật 02/11. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g15' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , tối 19g lễ Mai Lĩnh và Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, cha đi vắng.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc, Tcha đi vắng.

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc,  tối 19g10' lễ  Đức Xuân..

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Tối lễ Yên Trạch.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 09/11. Sáng 6g00' lễ tạ ơn tại Tân Lộc, phát chứng chỉ Hôn Nhân lớp Hôn Nhân K9, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g15' lễ  Yên Trạch.

 

 

CHÚA NHẬT  XXX TN -  CN XXXI TN từ ngày 26/10– 02/11/2014

 

1. Chúa Nhật 26/10. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g20' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , tối 19g lễ Mai Lĩnh

3. Thứ ba: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc.  tối 19g00' lễ Yên Trạch

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc, Tối 19h10' lễ  Đức Xuân

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc,  tối 19g10' lễ  Mai Lĩnh.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, sau đó cha đi vắng, tối 19g lễ vọng Các Thánh tại Cửa Lò .

7. Thứ bảy: Sáng 6g lễ Tân Lộc, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g10' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 02/11. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g10' lễ  Yên Trạch.

 

 

CHÚA NHẬT  XXIX TN -  CN XXX TN từ ngày 19/10– 26/10/2014

 

1. Chúa Nhật 19/10. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g20' lễ  Cửa Lò..

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , Chiều 14g00' lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc. 7g30' tập huấn Caritas. Chiều 16g30' lễ . tối 19g10' lễ Mai Lĩnh.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc, Tối 19h10' lễ  Yên Trạch.

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc,  tối 19g10' lễ  Mai Lĩnh.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, sau đó cha đi vắng, tối không có lễ. 

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g10' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 26/10. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g10' lễ  Yên Trạch.

 

 

CHÚA NHẬT  XXVIII TN-  CN XXIX TN từ ngày 12/10– 19/10/2014

 

1. Chúa Nhật 12/10 Sáng Cửa Lò không có lễ. Tân Lộc lễ 6h00' 16h lễ Tân Lộc, 19g20' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , Tối 19g20' lễ Đức Xuân.

3. Thứ ba: Sáng 7g30 Tĩnh tâm Cụm 4 Gđình Thánh Tâm tại Cửa Lò. Chiều 16g00' lễ bế mạc tĩnh tâm cụm 4 gia đình Thánh Tâm.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ  Yên Trạch, Tân Lộc lộc không có lễ, Chiều 14g tổ chức tĩnh tâm Hội Têrêxa Phân Hội Cửa Lò mừng Hồng ân 10 thành lập. chiều 18h30' thánh lễ tại Tân Lộc.

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, 7g30' tĩnh tâm các đôi Hôn Nhân trình cưới. tối 19g20' lễ  Mai Lĩnh.

6. Thứ sáu: Sáng cha đi vắng, tối 19g20'  lễ Tân Lộc .

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g20' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 19/10. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g20' lễ  Cửa Lò.

 

CHÚA NHẬT  XXVII TN-  CN XXVIII TN từ ngày 05/10– 12/10/2014

 

1. Chúa Nhật 05/10 Sáng 6h00' lễ Tân Lộc , 08h  Lễ Mẹ Mân Côi tại giáo họ Yên Trạch. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g20' lễ  Cửa Lò

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Tân Lộc , cha đi vắng.

3. Thứ ba: Sáng 5g00 lễ  Tân Lộc. tối  19h20' lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Tối  19h20' lễ Mai Lĩnh.

5. Thứ năm: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, tối lễ Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc , cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, chiều 14h lễ Cửa Lò, tối 19g20' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 12/10. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g20' lễ  Cửa Lò.

 

CHÚA NHẬT TUẦN CHẦU LƯỢT : CN XXVI TN-  CN XXVII TN từ ngày 28/09 – 05/10/2014

 

1. Chúa Nhật 28/09. Sáng 7g30' lễ Tân Lộc , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Cửa Lò

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ  Yên Trạch và Tân Lộc, 19g30' lẽ Tân Lộc.

3. Thứ ba : Sáng 5g00 lễ Yên Trạch & Tân Lộc. tối  không có lễ.

4. Thứ tư : Sáng 5g00' lễ  Yên Trạch & Tân Lộc, Sáng 7g30 khai mạc lớp Hôn Nhân khóa 9. Tối  không có lễ.

5. Thứ năm : Sáng 5g00' lễ Tân Lộc & Yên Trạch, tối không có lễ.

6. Thứ sáu: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc & Yên Trạch, tối không có lễ.

7. Thứ bảy: Sáng 5g00' lễ Yên Trach, Tối 19g30'  Lễ Yên Trach & Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 05/10. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc, 8g lễ Yên Trạch (Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo họ) chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Cửa Lò.

 

CHÚA NHẬT TUẦN CHẦU LƯỢT : CN XXV TN-  CN XXVI TN từ ngày 21/09 – 28/09/2014

1. Chúa Nhật 21/09. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :Sáng 5g00' lễ Tân Lộc Tối Chầu T.Thể. 19g30' lẽ Mai Lĩnh.

3. Thứ ba : Sáng 5g00 lễ Tân Lộc. tối 19g30' Chầu Thánh Thể.

4. Thứ tư : Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, tối 19g30' Chầu Thánh Thể. 19g30' lễ giáo họ  Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng các cha giải tội các em xưng tôi làn đầu, 19g30' lễ  giáo họ Tân Lộc.

6. Thứ sáu: Sáng 7g15' lễ Tân Lộc, Chiều 15g30' lễ Tân Lộc, 19g30' chầu Thánh Thể.

7. Thứ bảy: Sáng 7g15' lễ Tân Lộc, chiều 15g lễ Tân Lộc, Tối 19g30' chầu Thánh Thể.

8. Chúa Nhật 28/09. Sáng 7g30' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Cửa Lò.

Phiên thứ các giờ chầu trong ngày Chúa Nhật 28/09

1- 13g30' – 14g05' Do liên tu sỹ phụ trách,

2- 14g05' – 14g40' Do liên hội đoàn phục vụ.

3- 14g40' – 15g15' Do giáo họ Đức Xuân phụ trách.

4- 15g15 – 16g00' Do giáo họ Tân Lộc phụ trách.

 

CHÚA NHẬT: CN XXIV TN-  CN XXV TN từ ngày 14/09 – 21/09/2014

1. Chúa Nhật 14/09. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :Sáng 4g50' lễ Tân Lộc  08g lễ an táng.

3. Thứ ba : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc. tối 19g30' lễ giáo họ Yên Trạch.

4. Thứ tư : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc, tối 19g30' lễ giáo họ  Mai Lĩnh.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  giáo họ Đức Xuân..

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, sau đó cha đi vắng.

7. Thứ bảy:không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g30' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 21/09. Sáng 6g00 lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT: CN XXIII TN-  CN XXIV TN từ ngày 08/09 – 14/09/2014

1. Chúa Nhật 14/09. Sáng 6g00' lễ Tân Lộc , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :Sáng 8g00' lễ  quan thầy giáo họ Tân Lộc. tối19g30' lễ giáo họ Mai Lĩnh.

3. Thứ ba : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc. tối 19g30' lễ giáo họ Đức Xuân.

4. Thứ tư : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc, tối 19g30' lễ giáo họ Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  giáo họ Mai Lĩnh..

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, sau đó cha đi vắng.

7. Thứ bảy:không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g30' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 21/09. Sáng 6g00 lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

CHÚA NHẬT: CN XXII TN-  CN XXIII TN từ ngày 31/08 – 08/09/2014

1. Chúa Nhật 31/08. Sáng 5g15' lễ Tân Lộc , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  19g30' lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba : Sáng không có lễ, chiều 14g lễ An táng Ông Đôminicô Cao Minh Quỳnh tại Tân Lộc,. tối không có lễ

4. Thứ tư : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc, sau đó cha đi vắng. tối không có lễ.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Đức Xuân và Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Tối lễ Mai Lĩnh.

7. Thứ bảy:sáng 4g55' lễ Tân Lộc, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 08/09. Sáng 5g30 lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XXI TN-  CN XXIITN từ ngày 24/08 – 31/08/2014

1. Chúa Nhật 24/08. Sáng 5g15' lễ Tân Lộc , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  19g30' lễ Mai Lĩnh và Tân Lộc.

3. Thứ ba : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc. chiều 14g tĩnh tâm Phụ nữ, 19g55' lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc (Mônica). 19g30' Lễ Mai Lĩnh.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . 19g30' lễ Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, sau đó Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 31/08. Sáng 5g30 lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XX TN-  CN XXI TN từ ngày 17/08 – 24/08/2014

1. Chúa Nhật 17/08. Sáng 5g15' lễ Cửa Lò , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  19g30' lễ Đức Xuân..

3. Thứ ba : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc. 19g55' lễ Mai Lĩnh.

4. Thứ tư : Sáng 4g55 lễ Tân Lộc. 19g Lễ tuần 7 Ông Giuse Nguyễn Duy Vui.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . 19g30' lễ Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 6g lễ Tân Lộc. Tối không có lễ.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 24/08. Sáng 5g30 lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XIX TN-  CN XX TN từ ngày 10/08 – 17/08/2014

1. Chúa Nhật 10/08. Sáng 5g15' lễ Cửa Lò , chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :Không có lễ.  Cha đi vắng.

3. Thứ ba :  4g55 lễ Tân Lộc. Cha đi vắng.

4. Thứ tư : Không có lễ. Tối 19g30' lễ Tân Lộc.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . Chiều  khong co le.  . 7g30' lễ Tân Lộc Đức Mẹ Linh Hồn & Xác Lên Trời.

6. Thứ sáu: Sáng 6g lễ Tân Lộc. Tối lễ Đức Xuân và Yên Trạch.

7. Thứ bảy: 08g le an tang, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 17/08. Sáng 5g30 lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XVI TN-  CN XVII TN từ ngày 03/08 – 10/07/2014

1. Chúa Nhật 03/08. Sáng 5g30' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Cha đi vắng.

3. Thứ ba :  4g55 lễ Tân Lộc. 19g30' lễ Yên Trạch.

4. Thứ tư : 4g55 lễ Tân Lộc. Tối 19g30' lễ Đức Xuân.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . Cha đi vắng.

6. Thứ sáu: Cha đi  Chầu Lượt giáo xứ Lộc Mỹ.

7. Thứ bảy: Sáng Không có lễ, chiều không có lễ, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 10/08. Sáng không có lễ, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XVI TN-  CN XVII TN từ ngày 20/07 – 27/07/2014

1. Chúa Nhật 20/07. Sáng 5g30' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Cha đi vắng.

3. Thứ ba :  Cha đi vắng.

4. Thứ tư : Cha đi vắng. Tối 19g30' lễ Tân Lộc.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . 19g30' lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Sau đó đi vắng.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 27/07. Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XV TN-  CN XVI TN từ ngày 13/07 – 20/07/2014

1. Chúa Nhật 13/07. Sáng Cửa Lò không có lễ. Tân Lộc lễ 5g30', chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Tối 1930' lễ Đức Xuân

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , Tối 19g30' lễ  Mai Lĩnh

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Chiều cha đi vắng.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc . Cha đi vắng

6. Thứ sáu: Sáng 4g66' lễ Tân Lộc. Sau đó đi vắng.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 20/07. Sáng 5g30' lễ Tân Lộc, chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XIV TN-  CN XV TN từ ngày 06/07 – 13/07/2014

1. Chúa Nhật 06/07. Sáng không có lễ. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Tối 1930' lễ Đức Xuân

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , Tối 19g30' lễ Mai Lĩnh.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Tối 19g30' lễ Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc Quan thầy GLV, 9g lễ Cửa Lò quan thầy GLV

6. Thứ sáu: Sáng 4g66' lễ Tân Lộc. Sau đó đi vắng.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 13/07. Sáng Cửa Lò không có lễ. Tân Lộc lễ 5g30', chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO XỨ TÂN LỘC

CHÚA NHẬT: CN XIII TN-  CN XIV TN từ ngày 29/06 – 06/07/2014

1. 29/6- Chúa Nhật  lễ Kính hai thánh Phêrô và Phaolô: Sáng 5g30' lễ Tân Lộc & Cửa Lò, chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g 15' Lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  8g lễ quan thầy Đức Vọng. Tối không có lễ

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , 9g lễ Đức Xuân. tối không có lễ.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi chầu lượt Lập Thạch.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Chiều 3g30' lễ Lậ Thạch. Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 06/07. Sáng không có lễ. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XII TN – CN XIII TN, từ ngày 22/06 – 29/06/2014

1. 22/6- Chúa Nhật  lễ Mình máu Chúa Kitô: Sáng 5g30' lễ Tân Lộc & Cửa Lò, chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g 15' Lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :4g55 lễ Tân Lộc.  Tối 19g15' lễ Yên Trạch

3. Thứ ba : 4g55' lễ Tân Lộc , tối 19g15'  Đức Xuân.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối không có lễ..

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh.

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 29/06. 5g30' lễ Tân Lộc & Cửa Lò. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ  Yên Trạch.

 

 

 

 

6778o

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN XII thường niên, từ ngày 15/06 – 22/06/2014

1. 15/6- Chúa Nhật  lễ Chúa Ba Ngôi: Sáng 5g30' lễ Tân Lộc, chiều 16 lễ Tân Lộc.

2. Thứ hai :Không có lễ.  Cha đi vắng

3. Thứ ba : Không có lễ  cha đi vắng, tối lễ Tân Lộc 19g015'

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, sau đó đi vắng, Tối 19g15' lễ Đức Xuân.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, không có lễ

7. Thứ bảy: Không có lễ, chiều 14g lễ Cửa Lò, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 22/06. 5g30' lễ Tân Lộc. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ Mai Lĩnh (Cửa Lò).

 

 

 

 

6778o

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: CN lễ Chúa TT hiện xuống – CN XI thường niên, từ ngày 08/06 – 15/06/2014

1. 08/6- Chúa Nhật  lễ Chúa TT hiện xuống: Sáng 5g300 lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Cha đi vắng

3. Thứ ba : Sáng 4h55' lễ Tân Lộc  sau đó đi lễ Thánh An tôn họ Kim Ân, xứ Làng Anh..

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc sau đó đi vắng, Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Đức Xuân (vọng kính Thánh Antôn)

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi lễ Thánh Antôn Trại Gáo chiều cha đi vắng…

7. Thứ bảy: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, chiều không có lễ Cửa Lò,Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 15/06. 5g30' lễ Tân Lộc. chiều 16h lễ Tân Lộc, 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: VII – VIII PS từ ngày 01/06 – 08/06/2014

1. 01/6- Chúa Nhật VII PS: Sáng 6g00 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  không có lễ.

3. Thứ ba : Sáng không có 'lễ  , Tối 19g15' lễ  Tân Lộc.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Mai Lĩnh..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Đức Xuân..

7. Thứ bảy: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 08/06. 5g30' lễ Tân Lộc. 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT: VI – VII PS từ ngày 25/05 – 01/06/2014

1. 25/5- Chúa Nhật V PS: Sáng 5g30 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g30' lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba : Sáng g55'lễ Tân Lộc , Tối 19g lễ  Yên Trạch.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Tối 19g30' lễ Đồng tế Cửa Lò..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. không có lễ..

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng..

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ, tối 19g30' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 01/06. 5g30' lễ Tân Lộc. 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT:  V – VI PS từ ngày 18/05 – 25/05/2014

1. 18/5-Chúa Nhật V PS: Sáng 5g30 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối 19g30' Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Đức Xuân.  Tối 19g lễ  Tân Lộc.

3. Thứ ba : Sáng lễ Tân Lộc , Tối 19g lễ  Mai Lĩnh

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Tối lễ Đức Xuân.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ  Đức Xuân.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.(Chầu lượt xứ Làng Anh)

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ. cả hai xứ, tối 19g30' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 25/05. Không có lễ . 16g lễ Tân Lộc. 19g30' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT IV – V PS từ ngày 11/05 – 18/05/2014

1. 11/5-Chúa Nhật IV PS: Sáng 5g30 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc, tối Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g lễ  Mai Lĩnh.

3. Thứ ba : Sáng không có lễ , Tối lễ Đức Xuân.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Chiều tối lễ đồng tế Tân Lộc.

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ  Yên Trạch.

6. Thứ sáu: Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, Cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ. tối lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật 18/05. 5g30' lễ Tân Lộc. 16g lễ Tân Lộc. 19g15' lễ Yên Trạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚA NHẬT III – CN IV PS, từ ngày

1. 04/5-Chúa Nhật III PS: Sáng 7g30 lễ Cửa Lò,  Chiều 15g lễ  Bế mạc tuần chầu xứ Cửa Lò. Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g lễ  Yên Trạch.

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , cha đi vắng.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc, Chiều Lễ quan thầy thánh Giuse Thợ. Họ Cao Thạch, xứ Lập Thạch..

5. Thứ năm : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ  Mai Lĩnh.

6. Thứ sáu: Cha đi vắng. Tối lễ Đức Xuân.

7. Thứ bảy: Sáng không có lễ. Chiêu 16g lễ đặt viên đá nhà thờ giáo họ Đức Xuân.

8. Chúa Nhật 11/05. 5g00' lễ Tân Lộc. 16g lễ Tân Lộc. 19g15' lễ Yên Trạch.

Mô hình nhà thờ giáo họ Đức Xuân

 

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – CN III PS, từ ngày

1. 27/4-Chúa Nhật II PS: Sáng 5g00 lễ Tân Lộc,  Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc.  Tối 19g lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , Tối 19g15 lễ Mai Lĩnh.

4. Thứ tư : Sáng 4g.55' lễ Tân Lộc,  tối 19g15'  lễ Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng 7g30' . lễ giáo họ Đồng Ngàn, xứ Lộc Mỹ.Tối 19g15' lễ  xứ Cửa Lò.

6. Thứ sáu: 7g lễ chầu lượt giáo xứ Cửa Lò..

7. Thứ bảy: 7g lễ chầu lượt giáo xứ Cửa Lò. tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. 04/05. Chúa Nhật: 7g30' lễ Chầu lượt giáo xứ Cửa Lò. Tối 19g15' lễ Tân Lộc.

 

 

CHÚA NHẬT Phục Sinh – CN PHỤC SINH II, từ ngày

1. 20/4-Chúa Nhật PS: Sáng 6g30 lễ Tân Lộc, Lễ Mai Lĩnh. Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch. và Đức Xuân.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Sau đó cha đi vắng. Tối 19g lễ  Mai Lĩnh..

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , 5g lễ Đức Xuân.Cha đi  vắng. .

4. Thứ tư : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, tối 19g15'  lễ Yên Trạch.

5. Thứ năm : Sáng 4g45' . Tối 19g15' lễ Đức Xuân.

6. Thứ sáu: Sáng  không có lễ  cha đi vắng.

7. Thứ bảy: Sáng cha đi vắng, chiều 14g30' lễ Mai Lĩnh. tối 19g15' lễ Tân Lộc.

8. Chúa Nhật: Sáng 5g00' lễ Tân Lộc, Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g15' lễ Yên Trạch.

 

CHÚA NHẬT  LỄ LÁ – cn PHỤC SINH, từ ngày

1. Chúa Nhật: Sáng 6g00 lễ Tân Lộc, Lễ Mai Lĩnh. Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Yên Trạch.

2. Thứ hai :Sáng 4g55' lễ Tân Lộc. Sau đó cha đi vắng. Tối 19g lễ  Đức Xuân.

3. Thứ ba : Sáng 4g55' lễ , .Cha đi lễ Dầu Gp. Chiều tối giải tội Tân Lộc.

4. Thứ tư : Sáng 4g55' lễ Tân Lộc, chiều 15g ngắm 10 sự thương khó ĐC Giêsu, tối 19g  ngắm 5 thứ…

5. Thứ năm : Sáng 4g45' ngắm 10 thứ, chiều 15g ngắm 5 thứ. 6g30' lễ  kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục. Tối 20g – 23g  chầu Thánh Thể.

6. Thứ sáu: Sáng 4g45  ngắm 10 thứ, 10g đi đàng Thánh giá trọng thể, 15g nghi thức thờ lạy Thánh giá, cho rước lễ, tối 19g ngắm .

7. Thứ bảy: Tối 19g lễ Vọng Phục Sinh

8. Chúa Nhật: Sáng 7g00' lễ Tân Lộc, Chiều 16g lễ Tân Lộc. Tối 19g lễ Yên Trạch.

Sau mỗi thánh lễ thường buổi sáng không có gì thay đổi cha  sẻ giải tội 30' – 60' tại Tân Lộc.

Giáo xứ Tân Lộc.

 
 
 

(3810)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: