Cáo phó: Linh mục Giuse Nguyễn Tràng qua đời

chua-da-song-laithat-roi

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống

Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh kính báo:
IMG_8033

 Linh Mục Giuse

NGUYỄN TRÀNG

Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1924

Tại giáo xứ Xã Đoài, giáo phận Vinh
(xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Đã được Chúa gọi về hồi 15h15’ thứ Ba, ngày 05 tháng 04 năm 2016
(nhằm ngày 28 tháng 02 năm Bính Thân).

Hưởng thọ 92 tuổi, 56 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ 07h00’ thứ Tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Thánh lễ An táng vào lúc 08h30′ thứ Năm, ngày 07 tháng 04 năm 2016
(nhằm ngày 01 tháng 03 năm Bính Thân)

tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, giáo phận Vinh
(xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Xin quý Cha, quý Tu Sỹ và Anh Chị Em
hiệp ý dâng Thánh lễ và cầu nguyện
cho Cha Giuse.

Xin vì Danh Chúa nhân từ
ban cho Cha Giuse được nghỉ yên bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

***

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ
LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TRÀNG:

Linh mục Giuse NGUYỄN TRÀNG sinh ngày 13 tháng 12 năm 1924, tại giáo họ Xã Đoài, giáo xứ Xã Đoài, giáo phận Vinh (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

 • Năm 1935: Vào Chủng viện Dự bị Xuân Phong.

 • Năm 1940: Vào Tiểu Chủng viện Xã Đoài.

 • Năm 1948: Giúp giáo xứ Phú Linh.

 • Năm 1954: Vào Đại Chủng viện Xã Đoài.

 • Ngày 01 tháng 02 năm 1960: Chịu chức Phó tế.

 • Ngày 14 tháng 05 năm 1960: Thụ phong Linh mục.

 • Năm 1960-1971: Quản xứ Xuân Mỹ, kiêm các giáo xứ Mẫu Lâm và Mỹ Yên.

 • Năm 1971-1988: Quản xứ và quản hạt Nhân Hòa, kiêm giáo xứ Bình Thuận.

 • Năm 1988-2002: Quản xứ Tân Lộc và quản hạt Cửa Lò, kiêm giáo xứ Lộc Mỹ.

 • Năm 2002-2007: Quản xứ Mỹ Dụ.

 • Năm 2007-2012: Hưu dưỡng và phục vụ tại giáo họ Trung Hậu, giáo xứ Xã Đoài.

 • Từ năm 2012-nay: Nghỉ tại Nhà hưu dưỡng Linh mục, giáo phận Vinh.

Vì tuổi cao sức yếu, cha Giuse đã được Chúa gọi về lúc 15h15′ thứ Ba, ngày 05 tháng 04 năm 2016, hưởng thọ 92  tuổi, 56 năm linh mục.


 

Văn Phòng TGM giáo phận Vinh

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi