Cáo phó- Ngày 10/10/2015

TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI”

download 123

CÁO PHÓ

ong Hien

 BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO  
 

ÔngGiuse  Nguyễn Văn Hiển. Thành viên gia đình Khôi Bình.
Sinh ngày 07 tháng 06 năm 1952.  Tại giáo họ Tân Lộc,  xứ Tân Lộc. Do căn bệnh hiểm nghèo, Ông đã được gia đình chăm sóc chu đáo và điều trị nhiều nơi nhưng không qua khỏi. Ông  đã  được Chúa gọi về vào hồi 17g20′ ngày 04 tháng 10 năm 2015. Tại  tư gia giáo họ Tân Lộc. 

HƯỞNG THỌ 63 TUỔI

Xin cộng đoàn  hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Ông

 
Lễ hồi tử          :  Vào lúc 04g30′ ngày 05 tháng 10 năm 2015.

Lễ an táng     : 05g00’ thứ ba, ngày 06 tháng 10 năm 2015,  tại thánh đường giáo họ  Tân Lộc

Lễ đưa tang       : Vào lúc 06g 30’ cùng ngày.

Ban lễ tang và gia đình xin kính báo
 
 

Tân Lộc, ngày 04  tháng 10 năm 2015
 
TM BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 
Góa phụ: Matta Nguyễn Thị Tuyết

GIÁO XỨ TÂN LỘC KÍNH VIẾNG

hoatang.jpg-tang-12345

Pin It

Gửi phản hồi