religion percentage

Thần học về các tôn giáo trong viễn tượng đa nguyên tôn giáo...

Thần học về các tôn giáo trong viễn tượng đa nguyên tôn giáo   (Thời sự Thần học – Số 21 – Tháng 09/2000, tr. 61-69) Nguyễn Thanh Phương  Đối với thần học công giáo, thần học về các tôn giáo là một bộ môn quá mới. T...
201603LouisPasteur

Pasteur và Chúa

Pasteur và Chúa Thuyết Sáng tạo tin vào sự sáng tạo của Chúa. Các nhà Tiến hóa luận phủ nhận Thuyết Sáng tạo và lý luận rằng sự sống nẩy sinh tự phát từ những phân tử không sống rồi tiến hóa thành sinh vật ngày nay. Nhưn...
maxresdefault_4-300x169

Có thật Kinh Thánh là Lời của Chúa không?

Có thật Kinh Thánh là Lời của Chúa không?   Có một người vô thần trêu người bạn mình là một tín hữu Công Giáo: Người vô thần: Tôi thấy ông thật ngớ ngẩn. Tin vào những điều tầm phào. Người Công Giáo: Tôi tin tầm phà...