Cuộc Trao Đổi Đặc Biệt giữa Nhà báo Phạm Trần và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp

Cuộc Trao Đổi Đặc Biệt giữa Nhà báo Phạm Trần và Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Địa phận Vinh–Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý & Hòa Bình

Nguồn: Vietcatholic

Pin It

Gửi phản hồi