Một số hình ảnh chuẩn bị lễ mừng Thượng Thọ Đức Cha Già Phaolô Maria

Một số hình ảnh chuẩn bị lễ mừng Thượng Thọ Đức Cha Già Phaolô Maria tại giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Tân Lộc công tác chuẩn bị lễ mừng Thượng Thọ Đức cha già Phaolô Maria Cao Đình Thuyên. Đức Cha là Nghĩa phụ của cha Quản hạt Cửa Lò, quản xứ Tân Lộc Giuse Phan Sỹ Phương.

IMG_3956 IMG_3957 IMG_3959 IMG_3960 IMG_3961 IMG_3962 IMG_3963 IMG_3965 IMG_3966 IMG_3967 IMG_3968 IMG_3969 IMG_3970 IMG_3971 IMG_3972 IMG_3975 IMG_3976 IMG_3977 IMG_3979 IMG_3980 IMG_3981 IMG_3982 IMG_3983 IMG_3984 IMG_3985 IMG_3986 IMG_3987 IMG_3988 IMG_3989 IMG_3990 IMG_3991 IMG_3992 scan0001

> Xem thêm hình>

Ban TT Giáo xứ

 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi