Rước Thánh Giá về giáo xứ Đồng Vông ngày 17/6/2016

Rước Thánh Giá từ giáo xứ Lộc Mỹ về Gx Đồng Vông ngày 17/6/2016

Chiều ngày 17/6 hàng ngàn giáo dân và các bạn trẻ tề tịu về giáo xứ Lộc Mỹ để tham dự thánh lễ và chuẩn bị rước Thánh Giá về giáo xứ Đồng Vông, Lộ trình đoàn rước đi từ giáo xứ Lộc Mỹ, ra đường Nam Cấm về khu kinh tế Nam Cấm vào xứ Đồng Vông. Tuy nhà thờ xứ đang xây dựng, nên không gian chật hẹp và thời tiết nắng nóng song mọi người giáo dân nhất là các bạn trẻ hân hoan, vui mừng và sốt mến trong tâm tình suy tôn Thánh Giá về giáo xứ của mình. Sau khi Thánh Giá về đến nhà thờ, toàn thể giới trẻ và bà con suy tôn Thánh Giá Chúa bằng giờ chầu Thánh Thể trong linh thánh. Cám tạ tình yêu Thiên Chúa đã cùng chúng con một vòng quanh trong các giáo xứ của toàn giáo hạt. Ngày mai lúc 13h thánh lễ suy tôn và trao Thánh Giá cho giáo xứ cuối cùng là xứ Lạp Thạch để toàn thể giới trẻ tổ chức đại hội giới trẻ trong những ngày cuối của chặng đường cung nghênh Thánh Giá trên toàn giáo hạt.

> Xem thêm hình>

IMG_6171 IMG_6173 IMG_6175 IMG_6187 IMG_6192 IMG_6198 IMG_6200 IMG_6206 IMG_6208 IMG_6215 IMG_6228 IMG_6249 IMG_6262 IMG_6263 IMG_6266 IMG_6283 IMG_6291 IMG_6293 IMG_6299 IMG_6313 IMG_6315 IMG_6324 IMG_6326 IMG_6342 IMG_6344

Video 1.  Giáo xứ Đồng Vông rước Thánh Giá ngày 17/6/2016

YouTube Preview Image

Video 2.  Giáo xứ Đồng Vông rước Thánh Giá ngày 17/6/2016

YouTube Preview Image

Video 3.  Giáo xứ Đồng Vông rước Thánh Giá ngày 17/6/2016

YouTube Preview Image

Ban TT Giáo hạt Cửa Lò

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi