Thông báo của Tòa Giám mục về Lễ Quan thầy Giáo phận

 

Thông báo của Tòa Giám mục về Lễ Quan thầy Giáo phận 
 

hông báo số 15/13 – TB.TGM
của Văn Phòng Tòa Giám mục
về Lễ Quan thầy Giáo phận 15.8.2013

 

  


Download Thông báo này

Văn phòng Tòa Giám mục
Giáo phận Vinh
 
[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi