Ban MV Giới trẻ Gp. Vinh: Thông báo về việc tổ chức các hoạt động giới trẻ năm 2016

Ban MV Giới trẻ Gp. Vinh: Thông báo về việc tổ chức các hoạt động giới trẻ năm 2016

 GIÁO PHẬN VINH
 BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ
Email:
        Số: 01.2016/TG                                                    

 

 Xã Đoài, ngày 03 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các hoạt động Giới trẻ năm 2016

 

Kính gửi: Quý cha, quý Tu sỹ nam nữ, các bạn Giới trẻ, các bạn Sinh viên trong toàn Giáo phận

Ban Mục Vụ Giới Trẻ giáo phận thông báo các hoạt động của giới trẻ trong năm 2016 như sau:

1/ Cung nghinh Thánh giá [1] (xem chương trình tại files đính kèm). Các giáo hạt chủ động lên chương trình và tiến hành rước Thánh Giá về Giáo hạt và tổ chức Đại hội Giới trẻ cho Giáo hạt của mình. Giáo hạt kế tiếp liên hệ với Giáo hạt trước đó, để nhận Thánh giá theo thứ tự trong chương trình. Riêng hạt Nguồn Son nhận Thánh Giá tại Tòa Giám mục. Xin Giáo hạt Nguồn Son cho BMVGT biết chính xác thời gian nhận Thánh giá, để Ban Tổ chức cử hành nghi thức trao trao Thánh giá. Các giáo hạt cho BMVGT biết thời gian tổ chức đại hội của hạt mình, để Ban cử đại diện đến tham dự.

2/ Đại Hội Giới Trẻ thế giới tại Krakow 2016, Balan [2] (xem files đính kèm). Ủy Ban Giới Trẻ trực thuộc HĐGM Việt Nam giao cho công ty tổ chức du lịch Carnival Group tổ chức chuyến đi cho những người tham dự Đại Hội. Chuyến đi này bao gồm tham dự ĐHGTTG tại thành phố Krakow – Ba Lan và hành hương Roma. Đặc biệt, quý khách sẽ đi hành hương những địa điểm được Đức Thánh Cha chỉ định để lãnh nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Chương trình này chỉ dành cho các Linh mục và Tu sỹ. Những ai tham dự chương trình này liên hệ trực tiếp với cha Antôn Nguyễn Quang Trung để đăng ký.

3/ Đại hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIV, được tổ chức tại Giáo phận Vinh

  1. Chủ để: “Bạn hãy đi, và hãy làm như vậy” (Lc 10, 37)
  2. Thời gian: Từ ngày 15-16 tháng 11 năm 2016
  3. Địa điểm: Tại Xã Đoài

4/ Ban MVGT mời các nhạc sĩ trong Giáo phận sáng tác một số bài hát chủ đề cho Đại hội. Các bài dự thi xin gửi về linh mục Phaolô Phan Thành Ngữ, Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận, theo địa chỉ: [email protected] hoặc

Ban MVGT kêu gọi các chuyên gia thiết kế, thiết kế Logo theo chủ đề của Đại hội. Các tác phẩm xin gửi về địa chỉ:

Chúng con rất mong nhận được sự cộng tác của mọi thành phần trong Giáo phận.

                                                               BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN

                                                                                      TRƯỞNG BAN

                                                                                             (Đã ký)

                                                                           Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung

[1] Chương trình cung nghinh Thánh Giá của các giáo hạt,

[2] Chương trình Đại hội Giới Trẻ Krakow 2016

Pin It

Gửi phản hồi