BÍ MẬT VỀ SỐ PHONE VÀ SỐ TUỔI

Bí mật về số điện thoại và số tuổi

Rất thú vị …bí mật về số điện thoại và số tuổi. Hảy thử xem 100% chính xác. Mới phát hiện thông tin thú vị này ! Chỉ mất không quá 15 giây.

1. Lấy số cuối của số điện thoại mà bạn sở hữu.

2. Nhân số đó cho 2.

3. Kết quả đó cọng với 5.

4. Rồi nhân thêm cho 50.

5. Lấy kết qủa cọng thêm cho 1764.

6. Bước kế tiếp, lấy kết quả đã có trừ cho năm sinh của bạn.

7. Đến đây bạn có 3 chữ số:

– Số đầu là số cuối điện thoại của bạn sở hữu.

– Còn lại 2 chữ số là số tuổi của bạn. Ngạc nhiên chưa ? Sao lại thế ? Hảy thử xem.

(Thông minh trong toán học).

Nguồn: Sưu tầm.

 

 

Pin It

Gửi phản hồi