THI CA CẦU NGUYỆN CN XXXI TN-B

THI CA CẦU NGUYỆN CN XXXI TN-B

Chủ nhật – 04/11/2012 16:01

  •  
  •  
  •  
 

 

THI CA CẦU NGUYỆN CN XXXI TN-B

 

Hãy Yêu Thương Luật Chúa Đạo Yêu Thương Mến Chúa Yêu Người Điều Răn Trọng Nhất Yêu Chúa Yêu Người Mến Chúa Yêu Người Giới Luật Ngọt Ngào Bức Họa Tình Yêu Cho Con Bết Yêu Đôi Cánh Nhiệm Mầu Luật Thiện Toàn Luật Thiện Hảo Bài Học Vào Đời Hương Tình Yêu

 


HÃY YÊU THƯƠNG
(Mc 12, 28b-34)
 
Kinh sư đại diện băn khoăn
Thưa Thầy cho biết giới răn đứng đầu.
Điều nhất được xếp hàng đầu,
Lắng nghe cho kỹ ngõ hầu thực thi.
Chúa là độc nhất, từ bi,
Hết lòng yêu mến, hết tình hiến dâng.
Hai là yếu mến người thân,
 Như yêu chính cái bản thân của mình.
Thưa Thầy, Thầy dạy chí tình,
Hai điều quý giá huyền linh bội phần.
Giêsu xuống giọng ân cần,
Nước Trời ông đã bước gần rồi đây.
Khôn ngoan ghi nhớ lời Thầy,
Và mang thực hiện có ngày hưởng công
Chúng con ra sức hiệp thông,
Yêu người, mến Chúa hằng trông lên trời.
 
Lm. Pet Vĩnh Tiến
 
 
 
 
LUẬT CHÚA
(Mc 12, 28b-34) 
 
Luật lệ xưa nay dạy rõ ràng
Mến Chúa yêu người chẳng hoang mang!
Duy nhất, uy quyền Vua Trời Đất
Chúc tụng, ca khen Đấng Vĩnh Hằng.
Yêu người như chính yêu mình vậy
Quý mến, từ tâm, xử công bằng.
Thứ tha, đùm bọc như thủ túc
Khốn khó, vui buồn, năng viếng thăm.
Toàn thiêu, hy lễ làm sao sánh!
Luật Chúa thiên thu tợ trăng rằm.
 
Đỗ Văn
 
 
 
ĐẠO YÊU THƯƠNG
(CN 30 TN B Mc 12, 28 – 34)
 Yêu Thiên Chúa – yêu người muôn thuở
Đặt ngang bằng với Chúa tấm gương
Tình Yêu duy nhất bốn phương
Kết thành Lề Luật mến thương tinh ròng
 
Một thế giới đại đồng Thiên đạo
Dù lương hay giáo thiết tha
Đông,  Tây,  Nam,  Bắc,  một nhà
Sống tình huynh đệ đậm đà con Cha
 
Mọi giai cấp mầu da tất cả
Kẻ an nhàn,  vất vả …lắng lo
Giầu tiền, nghèo đói… co ro
Chẳng còn thù hận so đo,  cằn nhằn
 
Luật Đức Ái điều răn dạy thế !
Giống như nhau thân thể gắn liền
Vươn lên tột đỉnh vô biên
Tình Yêu hiệp nhất triền miên với Người
 
Yêu mến Chúa cao vời tình mến
Yêu tha nhân trọn vẹn tuyệt vời
Hiến thân cho Chúa không rời
Tình Yêu chìa khóa Nước trời mở ra
 Suối bất tận chan hòa kín múc
Mãi  vĩnh hằng hạnh phúc đời đời
Điều Răn trọng nhất sáng ngời
Mến yêu Thiên Chúa yêu người anh em.
 
Lm. Khuất Dũng sss
 
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
 
Đạo Chúa truyền lan suốt mọi đời:
Yêu người, mến Chúa, luật chung đôi.
Trong lòng mến Chúa, chưa là đủ,
Ngoài miệng yêu người, giả dối thôi.
Mến Chúa, xác hồn luôn tận hiến.
Yêu người, lòng dạ chẳng xa rời.
Tin Mừng, luật Chúa hằng lan toả.
Gương phúc thiện nhân mãi sáng ngời.
Thế Kiên Dominic
ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT
(CN 31 TN B – Mc 12, 28b -34)
 
Trong tất cả điều răn Luật Thánh
Trọng điều chi nhất cạnh điều chi?
Yêu người mến Chúa thực thi
Ấy điều trọng nhất không chi sánh bằng.
 
Yêu Chúa hết tâm can lòng dạ
Mến tha nhân trọn cả tình thân
Quí hơn của lễ trong ngần
Toàn thiêu hy hiến tình dâng Chúa Trời.
 
Yêu Chúa chẳng dễ chơi đâu nhé
Bởi con đâu muốn bé nhỏ hoài
Kiêu căng thống trị mệt nhoài
Bỏ mình lạy Chúa kính ngoài thờ trong.
 
Yêu nhân loại khó lòng hơn nữa
“Chín người mười ý” sửa sao vừa
Yêu như Chúa cũng chưa bưa
Hy sinh đến chết chưa vừa lòng dân.
 
Con yếu đuối tâm thân mỏng mảnh
Khấng ban ơn sức mạnh cho con
Xả thân thờ Chúa vẹn toàn
Yêu người mến Chúa vuông tròn Ý Cha.
 
Scholastica
 

 

 
 
 
YÊU CHÚA YÊU NGƯỜI
(CN XXXI TN-B – Mc 12, 28-34)
 
Mến yêu Thiên Chúa chân thành
Tương quan xây dựng trọn hành trình xa
Khởi đầu lòng biết ơn Cha
Tình yêu trải nghiệm nhận ra Người tình.
 
Không chân dung, chẳng ảnh hình
Mà luôn xác tín Người mình yêu thương
E thờ ngẫu tượng thần lương
Trăm tay nghìn mắt nếu tương quan hời.
 
Con chưa thấy Chúa trên đời
Mà Người cắt tỉa nát bời tim con
Ước giao hẹn núi thề non
Con yêu mến Chúa  sắt son chứng từ.
 
Yêu người dài bức tâm thư
Yêu người khó lắm khó như yêu Trời
Bao nhiêu nước mắt tuôn rơi
Tan trong Máu Thánh uống Lời bình an.
 
Luật Trời tinh gọn rõ ràng
Yêu người yêu Chúa Thiên Đàng ngất ngây
Hết lòng trí lực dựng xây
Diệu vời lễ tế tràn đầy thánh ân.
 
Thánh Thần thúc bách xin vâng
Hiệp thông thánh giá chung phần phúc vinh
Ba Ngôi sức mạnh huyền linh
Hồng ân thánh hiến trọn tình mến yêu.
 
Cát Vàng
 
 
 
 
 
 
 
 
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

 
Một luật sĩ thật lòng muốn biết
Điều răn nào cần thiết trước tiên
Bao năm tôi đã ưu phiền
Luật Thiên Chúa dậy trước tiên phải làm
 
Chúa biết ông không ham danh lợi
Một kinh sư mong đợi điều lành
Chúa liền giải nghiã ngọn ngành
Trước thờ Thiên Chúa sau dành tha nhân
 
Thờ Thiên Chúa hơn thân mình sống
Hết tâm hồn hết cả trí khôn
Thiên Chúa duy nhất trong hồn
Tôn thờ một Chúa nhớ luôn ghi lòng
 
Yêu tha nhân điều trong luật dậy
Phải hết lòng trông cậy lẫn nhau
Thờ Chúa mà chẳng mến nhau
Trở nên vô nghiã làm đau lòng Người
 
Là Thượng Tế muôn đời thánh thiện
Chúa dậy người thể hiện tình yêu
Hơn mọi lễ vật toàn thiêu
Yêu người mến Chúa là điều trọng tâm
 
Nay cuộc sống sai lầm tội lỗi
Bao tâm hồn cằn cỗi yêu thương
Lời Chúa soi sáng con đường
Bình an hạnh phúc ngát hương tình đời
Mến Chúa thì phải yêu người
 
Vincent Khánh Trần
GIỚI LUẬT NGỌT NGÀO
 
Thấy Giêsu đối đáp hay
Ông Kinh-sư đến đưa ngay nan đề:
"Điều răn trọng nhất vẹn bề?"
Giêsu khẳng định chẳng hề phân vân:
"Ích-diên nghe hỡi toàn dân
Điều răn trọng nhất tối cần cho ta
Chúa là Đức Chúa cao xa
Trên Trời duy nhất Ngài là Chúa ngươi
Vậy yêu Chúa hết lòng ngươi
Hết tâm, hết sức vẹn mười sâu xa
Và điều thứ hai ấy là
Yêu người như thể yêu ta trên đời."
Nhiêu khê lề luật ngàn khơi
Nhưng hai điều chốt Đạo Trời thanh tao
Yêu: Là luật pháp ngọt ngào
Yêu người yêu Chúa muôn cao hết lòng
Còn muôn sự khác tùy tòng
Tình yêu trọn đỉnh Chúa mong nơi người
Ai có tình yêu sáng tươi
Ấy người được phúc vẹn mười Chúa ban
Ngày sau hiện hữu thiên đàng
Duy còn Đức Mến thênh thang vĩnh hằng.
                                                                                   
Giuse Nguyễn Văn Sướng
 
 
 
 
 
 
BỨC HỌA TÌNH YÊU
 (Mc 12, 28b – 34)
 
Một bức họa tình yêu
Dệt nên giữa hai chiều
Hòa chung một tín điều
Yêu người và yêu Chúa
 
Câu chuyện tình muôn thưở
Thiên Chúa và loài người
Không phân biệt chín, mười
Mà chung một tình yêu
 
Nói và nghe thật nhiều
Nhưng khi phải yêu người
Con ra điều tính toán
Khi cần phải yêu Chúa
 
Con lại nhẩm hơn, thua
Yêu Chúa con được chi?
Yêu người con được gì?
Tình yêu chỉ có một
 
Cho đi lại đau xót
Thua đi… càng xót xa
Vì yêu phải thứ tha
Không chỉ có một lần
 
Mà trăm ngàn lần tha thứ!
Chúa ơi!xin gìn giữ
Tình yêu mến trong con
Yêu Chúa tình sắt son
 
Yêu người mãi vuông tròn
Thủy chung tình sau trước
Không chơi vơi lạc bước
Một tình mến mà thôi!
 
1/11/2012
Song Lam
 
 
 
 
CHO CON BIẾT YÊU
 
Sống yêu thương, là muối men cho đời
Ngát hương nồng, tình mến dậy khắp nơi
Giữa đời thường, cùng sẻ chia khao khát
Cho thiên đường, nơi trần thế xinh tươi
 
Mến thương nhau, bằng trái tim nhân lành
Phúc ân nào, bằng quí chuộng giới răn
Lối đường nào, bằng ủi an tha thứ
Hy sinh nào, sánh quên mình chân thành
 
Cho con biết yêu, như chính Chúa đã yêu
Biết hy sinh nhiều, nên hy lễ toàn thiêu
Xin cho con hiểu, tình yêu nơi Thánh Giá
Đã yêu thương nhiều, xin dạy con biết yêu 

 
Biết yêu thương, đời thắm trong ân tình
Hãy khiêm nhường, nhìn Chúa chịu đóng đinh
Suốt đường đời, Ngài sống cho nhân thế
TrangTin Mừng, chính con đường ân tình
 
2-11- 2012
Hương Sion
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÔI CÁNH NHIỆM MẦU
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Thiên Chúa tác tạo muôn loài,
nguồn mạch sự sống trong Ngài trào tuôn.
Tình yêu Ngài mãi trường tồn,
điều hành vũ trụ càn khôn xoay vần.
Tình Ngài rất mực từ nhân,
hằng ban sự sống hồng ân dư đầy.
Tình yêu thập giá đền thay,
con người thoát kiếp đọa đày tối tăm.
Khoan dung, nhân ái, từ tâm,
khiêm nhu đồng hóa tha nhân kết tình.
Trần gian sao lãng bội tình,
chối từ, phản bội, tiến trình diệt vong.
***
Thiên Chúa tuyệt đối vô song,
trao ban giới luật tinh ròng, thanh cao.
Tình yêu hương vị ngọt ngào,
yêu người – yêu Chúa dạt dào như nhau.
Cân bằng đôi cánh nhiệm mầu,
tha nhân – Thiên Chúa nối cầu tương quan.
Tha nhân tình nghĩa nồng nàn,
yêu Chúa hết dạ, ngập tràn trí khôn.
Yêu Chúa hết cả linh hồn,
phụng thờ, tuân phuc, kính tôn Danh Ngài.
***
Đời con gánh nặng nghiêng vai,
coi trọng lề luật phôi phai nghĩa tình.
Răn đe, ném đá, đóng đinh,
không cùng quan điểm với mình triệt tiêu.
Gây ra thảm trạng tiêu điều,
kết án cay nghiệt tạo nhiều nghi nan.
Hồi tâm lòng thấy bất an,
yêu Chúa mà lại hàm oan cho người.
Tim con tan nát Chúa ơi!
chiêm ngắm thập giá thấm Lời Tình Yêu.
Giới luật của Chúa huyền siêu,
Ngài đã minh chứng buổi chiều Can-vê.
Tha nhân – Thiên Chúa, vẹn thề,
chiếc cầu nối nhịp đi về Nhà Cha.
Tình yêu giới luật giao thoa …
 
01/11/2012
Monica Lệ Thi

 
LUẬT THIỆN TOÀN
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 

 
Giới luật Tình Yêu Chúa kiện toàn,
 
nhẹ nhàng, êm ái, ách bình an
 
Yêu người vẹn nghĩa, tình nồng ấm,
 
mến Chúa trọn tình, nghĩa chứa chan.
 
Thiên Chúa trao ban niềm hạnh phúc,
 
tha nhân chia sẻ lúc gian nan.
 
Tình yêu giữa trọn chu toàn luật,
 
dẫn lối ta về hưởng Thánh Nhan.
 
02/11/2012
Hạt Nắng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUẬT THIỆN HẢO
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
 
Đấng chủ tể muôn loài, trên mọi sự,
đã điều hành vũ trụ rất tinh thông.
Mặt trời ban mai, tỏa chiếu ánh nắng hồng,
mặt trăng, tinh tú cùng xoay vòng chiếu sáng.
Quyền uy vô song, nhưng tình Ngài lai láng,
vạn vật muôn loài cai quản bằng tình thương.
Yêu thế nhân, vất vưởng trong bóng tối dặm trường,
ban Con Một, làm người, mở đường Ơn Cứu Độ.
Cái chết thập giá, tình yêu Ngài biểu lộ,
mở rộng trái tim, dòng máu đỏ tuôn trào.
Yêu hết mình, khi Ngài được giương cao,
vì bạn hữu, còn tình yêu nào hơn thế.
***
Luật Yêu Thương, Ngài kiện toàn luật lệ,
cho con người một phương thế huyền linh.
Yêu Thiên Chúa bằng hết cả lòng mình,
cả trí khôn, cả linh hồn, sức lực.
Yêu tha nhân cả tấm lòng trung thực,
như chính mình, trong nhận thức tình yêu.
Vì Ngài đã hóa thân như người nghèo khổ, tiêu điều,
giúp đỡ người bé mọn, là điều làm cho chính Ngài vậy.
Thiên Chúa vô hình, mắt loài người không thấy,
chính tha nhân, khơi dậy hình ảnh Ngài.
Mến Chúa – yêu người, Ngài minh định công khai,
Sống Luật Yêu Thương, đường thái lai hạnh phúc.
***
Kiếp trần ai, cảnh thất tình, lục dục,
mến Chúa – yêu người, nghe đau nhức tâm can.
Bụi hồng trần, lạc thú với vinh quang,
nhân tình thế thái, sao bẽ bàng, cay đắng.
Là Kitô hữu, đòi buộc con vượt thắng,
ơn gọi làm người, Chúa ban tặng khai tâm.
Hạt giống tình yêu, Chúa gieo được nẩy mầm,
sinh hoa trổ hạt, giữa thăng trầm cuộc sống.
Luật Yêu Thương, trung kiên giữa dòng đời dao động,
vững bước trung thành bằng sức sống thần linh.
Là môn đệ Chúa, phải biết từ bỏ, quên mình,
tình yêu bừng sáng trên hành trình về Thiên Quốc.
Noi gương Chúa, trong công trình cứu chuộc,
mến chúa – yêu người là ngọn đuốc sáng giữa trần gian.
 
02/11/2012 – Bâng Khuâng Chiều Tím

 
BÀI HỌC VÀO ĐỜI
CN XXXI TN-B – (Mc 12, 28b – 34)
  
Chúa đã dạy con bài học vào đời,
noi gương của Người thao thức trái tim yêu.
Thánh ý Cha trao, sống trọn tình thảo hiếu,
lễ dâng ban chiều minh chứng tình khôn nguôi.
 
Chúa đã dạy con bài học vào đời,
yêu thương mọi người, thao thức với tha nhân.
Giao kết tình thân, sớt chia tình nhân ái,
yêu như chính mình, gương Chúa đã hy sinh.
 
Ôi! Giới luật Tình Yêu, Chúa đã kiện toàn,
Ngài trao ban giới luật linh thánh.
Không còn ganh ghét đua tranh,
tình yêu xóa tan hận thù,
xua tan mây mù, bầu trời tươi sáng trong xanh.
Ôi! Tiếng vọng Tình yêu, Chúa đã gọi mời,
thuyền ra khơi đến cùng thế giới.
Đáp lời tung lưới muôn phương,
ủi an những ai đoạn trường,
đức tin kiên cường, tình người xây đắp yêu thương.
 
Chúa chắp cho con đôi cánh tuyệt vời,
tung bay giữa đời vang tiếng hát yêu thương.
Khúc hát trầm hương bay lên tòa Thiên Chúa,
tình yêu chan hòa hạnh phúc trong tình Cha.
 
02/10/2012
Nắng Sài Gòn
 
 
HƯƠNG TÌNH YÊU
CN XXXI TN–B – (Mc 12, 28b – 34)
 

 
Tình yêu Chúa cao vời, vô hạn,
đã hiến thân thí mạng vì yêu.
Sống vì yêu, chết vì yêu,
toàn thiêu hy lễ một chiều Can-vê.
 
Một thế giới u mê lầm lạc,
sống hẹp hòi, gian ác, cuồng ngông.
Con người đi đến diệt vong,
chiến tranh, tội ác, bất công lan tràn.
 
Chúa đã đến kiện toàn lề luật,
sống yêu thương hiệp nhất ân tình.
Hết lòng yêu Chúa uy linh
trọn cả sức lực, tâm tình, trí khôn.
 
Với tha nhân xóm thôn lân cận,
cùng sẻ chia thân phận kiếp người.
Dựng xây thế giới đẹp tươi,
cuộc sống hạnh phúc nụ cười thương trao.
 
Hương tình yêu ngọt ngào thơm ngát,
luật yêu thương tươi mát cuộc đời.
Giới răn Chúa thật tuyệt vời,
nhân loại nếm cảm rượu mời nồng say.
 
Nhấp vào hồn thấy ngất ngây…
 

A.P Mặc Trầm Cung
 
 

 

Tác giả bài viết: Nguồn: Thi ca cầu nguyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

 

(209)

Related Posts

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: