CÁO PHÓ – Ngày 13/09/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"

 

CÁO PHÓ

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO  
 

Em  :  Antôn Đậu Văn Võ  thuộc giáo họ Tân Lộc
                       
Sinh ngày :24  tháng 09 năm 1995. Tại giáo họ Tân Lộc,  xứ Tân Lộc. Do tại nạn xảy ra bất ngờ, em đã về với Chúa vào lúc 13g ngày 13 tháng 09 năm 2014. Tại  bến sông thuộc khu vực cảng Cửa Lò, giáo họ Tân Lộc. 

 

HƯỞNG  DƯƠNG 20 TUỔI


Xin cộng đoàn  hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Em

 
 Lễ hồi tử          :  Vào lúc 05g00' ngày 15 tháng 09 năm 2014.

Lễ an táng : 08g00’ Thứ hai ngày 15 tháng 09 năm 2014,  tại thánh đường giáo họ  Tân Lộc

Lễ đưa tang       : Vào lúc 09g 30’ cùng ngày 

Ban lễ tang và gia đình xin kính báo


 
Tân Lộc, ngày 14  tháng 09 năm 2014
 
TM BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 
Tang chủ: Giuse Đậu Văn Bình

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG VÀ ĐƯA TANG

> XEM THÊM HÌNH >

(412)

Related Posts

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: