Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XII tại Phát Diệm

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo phận Vinh: Thông báo về việc tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XII tại Phát Diệm
 

 

 

Ban Mục vụ Giới trẻ giáo phận Vinh:
Thông báo về việc tham dự Đại hội Giới trẻ
Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XII
tại Phát Diệm

 

 

Download=>Chương trình ĐHGT Giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XII tại Phát Diệm

 

 

(2328)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: