Thông báo của TGM về việc truyền chức linh mục cho các phó tế khóa X, ĐCV Vinh Thanh

Thông báo của TGM về việc truyền chức linh mục cho các phó tế khóa X, ĐCV Vinh Thanh
 

 

 

 

Thông Báo
của Tòa Giám Mục
về việc truyền chức linh mục cho các phó tế khóa X,
Đại chủng viện Vinh Thanh

 

 

 

=> Download Thông Báo

  

Văn Phòng TGM
 

(173)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: