SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI CON CẢ

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI

CON CẢ

 

Kính thưa quý vị, thưa các bạn. “Con cả “ là con trưởng , con đầu, đứa con lớn được sinh ra đầu tiên. Vậy, “con cả” là người con được sinh ra lần thứ nhất. Người miền Nam, ít biết từ “con cả “, vì con cả của người miền Nam, được gọi là “Hai “. Anh Hai là anh lớn.

 

Vâng, hơi dông dài một chút, bởi vì chủ đề Lời Chúa Chúa Nhật XXVI TNa hôm nay, Chúa Giêsu đề cao người con cả qua dụ ngôn “Hai người con “ trong Tin Mừng ( Mt 21, 28 – 32 ).

 

Theo đó, người con cả trong Thánh Kinh được đặt là “ những kẻ tội lỗi”. Những kẻ tội lỗi được Chúa Giêsu minh định chính là “ phường thu thuế và gái điếm “ ( Mt 21, 31 b). Vâng, Chúa nói “ … Ta nói thật với các người; những kẻ thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông “ ( c 31b). Như vậy, rõ ràng, các kinh sư và luật sĩ được đặt là người “ con thứ hai ”, trong dụ ngôn “Hai người con “ hôm nay. Thật ra, tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nầy để nói về “Nước Trời” ? Thưa , chính là “ sự hối cải”. Vâng, chủ đề chính của Lời Chúa hôm nay chính là “ SỰ HỐI CẢI ”. Bởi vì, giáo huấn của Chúa Giêsu chính là kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối. Vì Thiên Chúa yêu thương kẻ có tội biết sám hối, ăn năn. Vì vậy, Chúa Giêsu đã đặt “ phường thu thuế và gái điếm” là  “người con cả”. Vâng, “ con cả “ là người mà biết hối hận, ăn năn sau khi đã sai phạm. Vậy, kẻ sai phạm mà biết hối lỗi, thì có phúc hơn người không sai phạm mà tự kiêu. Còn ngược lại, nếu sai phạm mà tự kiêu thì “KHỐN NẠN “ hơn người không sai phạm. Vì kẻ nói mà không làm , thì khốn hơn kẻ” có lỗi “ mà ăn năn.

 

Rõ ràng, Ông Chủ có hai người con, một hôm Ông bảo hai người con ra làm vườn nho cho Ông. Người con cả không chịu đi làm, nhưng sau đó hối hận và đã đi làm vườn nho cho Cha mình. Người con thứ hai khi nghe Cha bảo : anh ta mau mắn vâng lời, nhưng sau đó không đi làm. Vâng , vấn đề chỉ có vậy.

 

Chúa Giêsu kết luận : Kẻ thực thi, vì hối hận, thì tốt hơn kẻ nói mà không thực thi.

 

Như vậy, kẻ tội lỗi mà hối cải ăn năn, thì tốt hơn người công chính không cần hối cải. Điều nầy có nghĩa là sự công chính của phàm nhân chính là sự “HỐI CẢI “, bởi vì, nơi phàm nhân không có ai công chính hoàn toàn. Mà sự công chính chỉ có nơi Thiên Chúa. Rõ ràng, người Do-thai không chịu hiểu điều nầy, nên họ không đón nhận được ơn cứu độ bởi đức Giêsu Kitô. Vì chính những con người tội lỗi, họ lại mang tâm trạng bất xứng trước Nhan Thiên Chúa. Để hiểu rõ tâm tình Lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta nhớ lại dụ ngôn “hai người lên đền thờ cầu nguyện “, một người thu thuế và một thầy kinh sư. Người thu thuế đứng cuối đền thờ và nói : “Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi “. Trong khi đó, người kinh sư kể lể đủ điều : … “ … nào là mỗi tuần con ăn chay mấy ngày, vì con không giống người thu thuế kia, con không lấy của ai, con làm phúc, bố thí, lo cho người nghèo…”. Chúa Giêsu bảo :  “ Qủa thật, Ta nói cho các người hay. Khi ra về, người thu thuế được tha thứ còn người kinh sư thì không.” ( Lc 18, 9- 14).  Cũng vậy, Thiên Chúa muốn yêu thương người tội lỗi, chứ không yêu thương tội lỗi của họ. Vì người tội lỗi bị thua thiệt về tội lỗi của mình và cần đến sự thứ tha. Như vậy, người tội lỗi phải biết hối cải, nếu không thì họ tệ hơn người không mắc lỗi. Từ đó, Thiên Chúa muốn sự hối cải của người tội lỗi, bởi chưng người công chính thì đâu cần sự hối cải.

 

Tóm lại, Thiên Chúa muốn sự hối cải nơi con người, bởi vì, phàm nhân không ai vẹn toàn , chỉ có duy mình Thiên Chúa là Đấng vẹn toàn. Thiên Chúa vẹn toàn, bởi vì Ngài là Đấng toàn năng. Nhân thế, nếu có chăng chỉ là bụi tro, trong một thời gian , nếu có tự cao, tự đai.

 

Thiên Chúa yêu thương người khiêm tốn, bởi vì họ tin tưởng có Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng vẹn toàn mà thôi. Thử hỏi con người c1o là bao, nếu như tự cao, tự đại. Vì mọi kẻ kiêu ngạo, Thiên Chúa coi là thừa. Bởi , “… Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Ta cũng vượt trên tư tưởng của ngươi bấy nhiêu.” ( Is 55, 8 – 9)

 

Như vậy, Thiên Chúa vốn là tình yêu, chỉ có tình yêu đích thực nơi Thiên Chúa mới đắp đầy lỗ sũng nơi con người.

 

Bài đọc I ( Ed 18 , 25 – 28) , “ Kẻ dữ cải ác hoàn lương, ăn ở ngay lành thì được sống” ( c 27). Nhưng kẻ lành mà bỏ đường lành , làm điều ác thì chết chắc “ ( c 26).

 

Bài đọc II (Pl 2, 1- 11), thánh Phao-lô cho chúng ta thấy chân dung Đấng cứu thế : “ Đức Giêsu- Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nhất quyết đòi cho bằng được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự nguyện hạ mình cho đến chết và chết trên Thập Gía. Từ đó, Thiên Chúa đã suy tôn Người ban tặng cho Người một Danh Hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Để khi nghe Tên Giêsu, thì mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải bái quỳ. “

 

Như vậy, Thiên Chúa yêu thương kẻ thực thi Lời Chúa, và kẻ hối cải ăn năn.

Lạy Chúa Giêsu- Kitô, Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi bằng lòng chịu tử nạn để cứu thế gian. Xin ban cho muôn người chưa nhận biết Chúa được tim ra chân lý mà tìm về, hầu ăn hối cải để nhận được ơn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con ./. Amen

 

28/09/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

(50)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: