THỜI KHÓA BIỂU LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA IX

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP HÔN NHÂN KHÓA IX – 2014

 

Được sự nhất trí của cha quản hạt Giuse Phan Sỹ Phương, căn cứ chương trình tổ chức dạy lớp hôn nhân thường niên, căn cứ số lượng học sinh đã đăng ký lớp học Khóa IX – 2014. Nay xin thông báo ngày khai giảng lớp học như sau:

 

 1. Tập trung

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2014, tất cả các em đã đăng ký vào học lớp Giáo Lý Hôn Nhân, tập trung về nhà trường giáo lý phổ thông giáo xứ Tân Lộc để khai giảng. Chương trình cụ thể như sau:

 • 07h30’ – 8h30’ lao động.
 • 08h45’ – 9h45’ tổ chức lớp
 • 9hh45’ – 10h45’ Kiểm tra đầu khóa.

 

 1. Thời gian học

Tổ chức học vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Tổng số ngày học là 23 ngày. Mỗi ngày học có 5 tiết: buổi sáng (3 tiết) học từ  8h00- 10h20; buổi chiều (2 tiết) học từ 14g30’ – 16g45’, giữa các tiết học  có nghỉ giải lao 10 phút.  Buổi tối ôn và làm bài tại nhà.

        (Lưu ý: xin các học viên phải có mặt trước giờ học tối thiểu là 5 phút)

 

 1. Nội dung chương trình học

Theo cuốn Giáo Lý Hôn Nhân và Gia Đình, của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – Tâm sinh lý cho người chuẩn bị bước vào đời sống Hôn nhân và gia đình – Nhân bản Ki-tô giáo. Bên cạnh việc hoàn thành các học phần vừa nêu, học viên còn phải học các kinh theo chương trình sẽ thông báo.

 

 1. Giảng viên phụ trách lớp học gồm:

 

1.Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Sang ; Tín Lý & Bí Tích. ĐT: 0126 362 5570.

2.Thầy Phaolô Nguyễn Đình Tộ ; Luân Lý & Giáo Luật. ĐT: 0167 367 5236

3.Thầy Phaolô Nguyễn Văn Chí ; Ơn Gọi Hôn Nhân. 01647.953.653

4.Thầy Bênêđictô Nguyễn Hoàng Đại ; Gia đình là Hội Thánh tại gia. ĐT: 01642.449.530

5.Thầy J.B At Hoàng Cảnh Hồng ; Tâm Sinh Lý. ĐT: 0983 665 665 / 0914 998 665

 

                                                    Cửa Lò, ngày 01 tháng 10 năm 2014

                                                        Thầy chủ nhiệm khóa học

 

                                                       Phêrô Nguyễn Xuân Sang

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA IX

(Tân Lộc, Ngày  01 tháng 10 năm 2014)

Thầy phụ trách mộn học.

 1. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Sang ; Tín Lý & Bí Tích. ĐT: 0126 362 5570.

2 .Thầy Phaolô Nguyễn Đình Tộ ; Luân Lý & Giáo Luật. ĐT: 0167 367 5236

3. Thầy Phaolô Nguyễn Văn Chí ; Ơn Gọi Hôn Nhân. 01647.953.653

4. Thầy Bênêđic-tô Nguyễn Hoàng Đại ; Gia đình là Hội Thánh tại gia. ĐT: 01642.449.530

               5. Thầy J.B At Hoàng Cảnh Hồng ; Tâm Sinh Lý. ĐT: 0983 665 665 / 0914 998 665

Tuần

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

Tiết

Giờ

Nội Dung

Thầy dạy

Tiết

Giờ

 

Thầy dạy

4

(01/10/14)

1

 

8h00-9h0

8h30-9h20

Khai giảng

Ổn định lớp

 

4

14h30-15h30

 

T Chí

(T Tứ)

2

9h15-10h15

Kiểm tra

T Sang

5

15h45-16h45

 

T Chí

(T Tứ)

5

(02/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Tộ

4

14h30-15h30

 

T. Đại

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Tộ

5

15h45-16h45

 

T. Đại

6

(03/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Hồng

4

14h30-15h30

 

T. Sang

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T. Sang

 

 

 

 

II

2

(06/10/14)

1

7h30-8h20

 

T..Chí

4

14h30-15h30

 

T. Đại

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T. Đại

3

(07/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Tộ

4

14h30-15h30

 

T. Sang

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Tộ

5

15h45-16h45

 

T. Sang

4

(08/10/14)

1

7h30-8h20

 

T.Chí

4

14h30-15h30

 

T. Đại

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T. Đại

5

(09/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Hồng

4

14h30-15h30

 

T. Tộ

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T. Tộ

6

(10/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Sang

4

14h30-15h30

 

T.Chí

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T.Chí

 

 

 

 

 

III

2

(13/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Đại

4

14h30-15h30

 

T.Chí

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T.Chí

3

(14/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Tộ

4

14h30-15h30

 

T. Đại

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Tộ

5

15h45-16h45

 

T. Đại

4

(15/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Hồng

4

14h30-15h30

 

T.Chí

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T.Chí

5

(16/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Tộ

4

14h30-15h30

 

T. Sang

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T. Sang

6

(17/10/14)

1

7h30-8h20

 

ÔN BÀI

 

THI GIỮA KỲ

KIỂM TRA KINH

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

 

 

 

 

IV

2

(20/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Sang

4

14h30-15h30

 

T.Chí

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T.Chí

3

(21/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Tộ

4

14h30-15h30

 

T. Đại

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Tộ

5

15h45-16h45

 

T. Đại

4

(22/10/14)

1

7h30-8h20

 

T.Chí

4

14h30-15h30

 

T. Sang

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T. Sang

5

(23/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Đại

4

14h30-15h30

 

T. Tộ

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T. Tộ

6

(24/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Hồng

4

14h30-15h30

 

T.Chí

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T.Chí

 

 

 

 

 

 

V

2

(27/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Sang

4

14h30-15h30

 

T.Chí

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Hồng

5

15h45-16h45

 

T.Chí

3

(28/10/14)

1

7h30-8h20

 

T. Tộ

4

14h30-15h30

 

T. Đại

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

 

T. Tộ

5

15h45-16h45

 

T. Đại

4

(29/10/14)

Nghỉ ôn bài ở nhà

5

(30/10/14)

1

7h30-8h20

 

THI TỔNG KẾT

 

CHẤM THI

2

8h30-9h20

3

9h30-10h20

6

(31/10/14)

 

 

 

TỔNG KẾT

 

 

Số tiết của các thầy

T. Hồng

21 tiết

T. Sang

14 tiết

T. Chí

18 tiết

T. Tộ

21 tiết

T. Đại

16 Tiết

Tổng số tiết

90 tiết. 22 ngày học

                                 

 

 

                                                                                                                                    Chủ nhiệm khóa học

 

                                                                                                                              Thầy Giuse Nguyễn Xuân Sang

 

(27)

Related Posts

 • GIÁO DỤC BẰNG GƯƠNG SÁNG
 • THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HÔN NHÂN KHÓA VIII – 2013
 • Sự thực đáng sợ về mì tôm khiến nhiều người sốc
 • Những Thách Đố về Mục Vụ Gia Đình trong Bối Cảnh Phúc Âm Hoá (2)
 • Tham dự dám cưới không tổ chức thánh lễ có bị vạ không?
 • Những Thách Đố về Mục Vụ Gia Đình trong Bối Cảnh Phúc Âm Hoá

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: