TGM Gp. Vinh: Thông báo lễ mừng các sự kiện trọng đại và truyền chức linh mục cho các phó tế khóa X

TGM Gp. Vinh: Thông báo lễ mừng các sự kiện trọng đại và truyền chức linh mục cho các phó tế khóa X
 

 

 

TGM Giáo phận Vinh:
Thông báo Lễ mừng các sự kiện trọng đại
và truyền chức linh mục cho các phó tế khóa X

 

 

 

Download Thông Báo
 

 

 

 

 

(108)

Bài đăng bởi Truyền Thông Giáo Xứ Tân Lộc

Pin It

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: