Giới trẻ giáo hạt Cửa Lò tham dự đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XII

Giới trẻ giáo hạt Cửa Lò tham dự đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XII

 

> Xem thêm ảnh >

IMG_0005 IMG_0010 IMG_0015 IMG_0057 IMG_0084 IMG_0087 IMG_0090 IMG_0095 IMG_0101 IMG_0110 IMG_0128 IMG_0130 IMG_0136 IMG_0193 IMG_0196 IMG_0199 IMG_0207

An Bình Cửa Lò

Pin It

Gửi phản hồi