Các Giám Mục Úc nói: “Đừng lẫn lộn với hôn nhân”

Các Giám Mục Úc nói: “Đừng lẫn lộn với hôn nhân”


Lý Thúy Dun

84.7% trong tổng số 4,832,800 người Ái Nhĩ Lan là người Công Giáo nhưng trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 22 tháng Năm vừa qua 1,201,607 phiếu trong tổng số 1,949,725 phiếu bầu, tức là 62.07% đã đồng ý sửa đổi hiến pháp công nhận “hôn nhân đồng tính”. Biến cố này đang tác động mạnh đến Úc Đại Lợi với một trào lưu mới nhằm hô hào công nhận cái gọi là “hôn nhân đồng tính”.
Trước biến chuyển này, các giám mục Úc đã phát hành tài liệu “Do not Mess with Marriage”, nghĩa là “Đừng lẫn lộn với hôn nhân”, là một lá thư mục vụ về các cuộc tranh luận hôn nhân đồng tính.
“Thật là không công bằng, bất công nghiêm trọng, khi hợp pháp hóa sự khẳng định sai lầm rằng không có gì khác biệt giữa một người nam và một người nữ, giữa một người cha và một người mẹ; và bỏ qua các giá trị đặc biệt mà cuộc hôn nhân thực sự đem lại; bỏ qua tầm quan trọng đối với trẻ em của việc có một người mẹ và một người cha trong gia đình, là những người lo lắng cho các em và cho nhau trong một đoạn đường dài”. Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của tổng giáo phận Sydney nói.
Ngài nói thêm:“Nếu pháp luật dân sự không còn định nghĩa hôn nhân như cách hiểu truyền thống, nó sẽ là một sự bất công nghiêm trọng và làm suy yếu thiện ích chung là cơ sở phát sinh ra pháp luật dân sự hiện nay. Chắc chắn có những cách khác để tôn vinh tình bạn của những bị thu hút bởi những người cùng phái mà không nhất thiết phải hủy hoại cấu trúc hôn nhân và gia đình.”

“Một quả lê không phải là một quả táo,” Đức Cha Gregory O'Kelly của giáo phận Port Pirie nói trong lá thư mục vụ của mình. “Hôn nhân đồng tính không thể coi tương tự như một cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Các ý kiến của các nhân vật có quyền có thế, hoặc các chính trị gia, hoặc một cuộc bỏ phiếu của quốc hội có thể làm tất cả những gì họ muốn, nhưng dù họ có nói thế nào đi nữa, một quả lê vẫn là một quả lê và không thể biến thành một quả táo.”

Nguồn: vietcatholic

About Gx Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi