CÁO PHÓ: Ngày 01/03/2015

TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"

download 123

CÁO PHÓ

scan0001

 BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO  
 

AnhGiuse Nguyễn văn Hoan
Sinh ngày : 16 tháng  08 năm 1978. Tại giáo họ Tân Lộc,  xứ Tân Lộc. Do căn bệnh hiểm nghèo,
Tuy đã được gia đình và các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng căn bệnh quá  hiểm nghèo nên Anh đã được Chúa gọi về vào ngày 01 tháng 03 năm 2015. Tại  Sài Gòn nơi anh tạm trú.

HƯỞNG DƯƠNG 37 TUỔI


Xin cộng đoàn  hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anh

 
Lễ hồi tử          :  Vào lúc 14g00' ngày 01 tháng 03 năm 2015.

Lễ an táng     : 13g00’ thứ hai, ngày 02 tháng 03 năm 2013,  tại thánh đường giáo họ  Tân Lộc

Lễ đưa tang       : Vào lúc 04g 30’ cùng ngày.

 

Ban lễ tang và gia đình xin kính báo
 
 

Tân Lộc, ngày 01  tháng 03 năm 2015
 
TM BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
 
Quả phụ: Anna Nguyễn thị Mỹ

 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi