CÁO PHÓ – Ngày 05-05-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                  &n...

CÁO PHÓ – Ngày 29-04-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                  &n...

CÁO PHÓ – 04-04-2012

CÁO PHÓ     BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà              : Têrêx...

CÁO PHÓ – 28-03-2012

CÁO PHÓ         BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông               : Gioan Nguyễn Côn...

CÁO PHÓ – ngày 26-3-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông            :Phêrô Nguyễn Văn Vân.&nb...

CÁO PHÓ – ngày 7-3-2012

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Maria Lê thị Bẩm&nb...

CÁO PHÓ – 07/03/2012

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà               : Maria Lê thị Bẩm&nb...

CÁO PHÓ – 14/02/2012

CÁO PHÓ – 14/02/2012 Ông : Giuse Đậu Xuân Liên. Thành viên Khôi Bình Sinh ngày : 15 tháng 01 năm 1933 Do căn bệnh ung thư vào tuổi gi&a...

CÁO PHÓ- ngay 13-02-2012

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông                  &n...