THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ TÊRÊXA. ANNA TRẦN THỊ HIỀN (LÃNH)...

THÁNH LỄ AN TÁNG BÀ CỐ TÊRÊXA. ANNA TRẦN THỊ  HIỀN (LÃNH)               Sau một thời gian bệnh nặng, vào hồi...

CÁO PHÓ – Ngày 02-01-2013

" TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ      BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà cố  ...

CÁO PHÓ – Ngày 13-12-2012

CÁO PHÓ, Ngày 13/12/2012 Thứ năm – 13/12/2012 11:33     CÁO PHÓ, Ngày 13/12/2012 Bà : Têrêxa Nguyễn Thị Luật. Thành viên GĐ Th&aac...

CÁO PHÓ – Ngày 27-11-2102

" TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà    &nb...

CÁO PHÓ – ngày 20-11-2012

" TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Anh    &nbs...

CÁO PHÓ – 20-11-2012

" TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI" CÁO PHÓ   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà  ...

CÁO PHÓ – Ngày 08-11-2012

" TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"     CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông   &nbs...

CÁO PHÓ – Ngày 07-11-2012

" TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ     BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà   &n...

CÁO PHÓ – 02-11-2012

" TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Ông   &nbs...

CÁO PHÓ – Ngày 01-10-2012

CÁO PHÓ     BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà                 &...