CÁO PHÓ – Ngày 17/05/2013

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO Ông                     :&n...

CÁO PHÓ- Ngày 08/05/2013

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Anh                 :  Phêr&oc...

CÁO PHÓ- ngày 04/05/2013

CÁO PHÓ    BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà cố          : Anna  Nguyễn thị Hảo (Hiệp). Th&ag...

CÁO PHÓ- Ngày 17/04/2013

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Anh                 :  Gioan ...

CÁO PHÓ -Ngày 10-04-2013

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO Ông                     :&n...

CÁO PHÓ – Ngày 13/04/2013

CÁO PHÓ   BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà  Cố             : Anna  Nguyễ...

CÁO PHÓ. nGÀY 14/03/2013

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà,  Cố        : Anna  Trịnh thị Yên . hành vi...

CÁO PHÓ. Ngày 26/02/2013

CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO   Bà  Cố             : Anna  Nguyễn thị P...

CÁO PHÓ – 24/02/2012

CÁO PHÓ – 24/02/2012 Thứ sáu – 24/02/2012 23:13           CÁO PHÓ – 24/02/2012   Chị : Anna Trần thị Thịnh. Sinh ngày : 29 th&aacu...