IMG_0003

CÁO PHÓ – Ngày 22/11/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Ông:  Phêr...
IMG_0025

CÁO PHÓ – Ngày 30/10/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Anh :  Phêr&ocir...
XONG

CÁO PHÓ – Ngày 01/10/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Ông :  Laurenso ...
scan0001

CÁO PHÓ – Ngày 29/09/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Anh :  Phêr...
Copy of 1

CÁO PHÓ – Ngày 13/09/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Em  :  Antô...
Copy of 10472866_1447108775569685_7910799093382423682_n

CÁO PHÓ – Ngày 13/09/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Em  : Phêrô...
scan0001

CÁO PHÓ – Ngày 13/09/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI"   CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Em  : Phêrô...
unnamed

CÁO PHÓ- Ngày 01/09/2014

"TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI" CÁO PHÓ BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH XIN KÍNH BÁO     Ông      &nbs...