1420271107.nv

Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh mục trong giáo phận Vinh...

Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh mục trong giáo phận Vinh   Tòa Giám Mục xã Đoài, giáo phận Vinh ra quyết định thuyên chuyển linh mục trong gi&aa...

Thông báo của Văn phòng TGM về chuơng trình tĩnh tâm linh mục năm 2014...

Thông báo của Văn phòng TGM về chuơng trình tĩnh tâm linh mục năm 2014   29.12.2014     Thông báo số 19/14 – TB.TGM của Văn phòng TGM về chuơng tr...
IMG_2512

Hình ảnh thánh lễ mở tay Tân linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Sang...

Hình ảnh thánh lễ mở tay Tân linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Sang. Giáo xứ Hướng Phương, tỉnh Quảng Bình sáng thứ bảy, ngày 06 tháng 11 năm 2014, th&aac...
Vinh.nv

Đại Chủng viện Vinh Thanh ngày hồng phúc (03 – 12): Những sự kiện lịch...

Đại Chủng viện Vinh Thanh ngày hồng phúc (03 – 12): Những sự kiện lịch sử trọng đại phúc trùng lai   PVO – Thánh lễ khép lại với tâm tình tạ ơn của ...
1416031903.nv

TGM Gp. Vinh: Thông báo lễ mừng các sự kiện trọng đại và truyền chức l...

TGM Gp. Vinh: Thông báo lễ mừng các sự kiện trọng đại và truyền chức linh mục cho các phó tế khóa X       TGM Giáo phận Vinh: Thông báo L...
tải xuống

Lễ hội người khuyết tật tại giáo phận Vinh lần thứ III...

  Lễ hội người khuyết tật tại giáo phận Vinh lần thứ III Jos. Trọng Tấn Hơn 1500 anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt đã tề tựu bên nhau trong Lễ hội người khuyết tật Giáo phận V...
141114 quynhluu

Bản lên tiếng về: Vấn đề đất đai thuộc huyện Quỳnh Lưu...

Bản lên tiếng về: Vấn đề đất đai thuộc huyện Quỳnh Lưu Linh mục đoàn Giáo hạt Thuận Nghĩa Giáo Phận Vinh Giáo hạt Thuận Nghĩa Thuận Nghĩa, ngày 14 tháng 11 năm 2014 BẢN L&E...

Thư mời tham dự Lễ hội người khuyết tật giáo phận Vinh lần thứ III...

Thư mời tham dự Lễ hội người khuyết tật giáo phận Vinh lần thứ III       THƯ MỜI Tham dự Lễ hội người khuyết tật giáo phận Vinh lần thứ III         Chương trình: &n...
1415376181.nv

Thông báo đăng ký hành hương Thánh địa Israel – Ai cập...

Thông báo đăng ký hành hương Thánh địa Israel – Ai cập       Xã Đoài, ngày 07  tháng 11 năm 2014   THÔNG BÁO V/v: ...