Dụ Ngôn – Những lời bất hủ và vượt thời gian về Nước Trời

Dụ Ngôn – Những lời bất hủ và vượt thời gian về Nước Trời

 
Tác giả:   Lm Vũ Minh
  
Chúng ta đã cố giải những dụ ngôn của Chúa Giêsu trong mấy tuần vừa qua, nhưng sự thực thì những cố gắng đó chỉ là một cố gắng nhất thời!  Các học giả Kinh Thánh vẫn còn tiếp tục bàn luận về những dụ ngôn của Chúa cũng như chúng ta cố tìm cách để giảng giải về dụ ngôn; nhưng những nỗ lực này chỉ có thể khơi dậy vài điểm về Nước Trời mà thôi… Dụ Ngôn của Chúa Giêsu thực ra là những lời bất hủ và vượt thời gian về Nước Trời bởi vì những lời này vẫn còn được nghe và suy niệm cho đến khi Nước Trời trở thành sự thật.  Bài suy niêm sau đây cũng chỉ là những cố gắng trong khuôn khổ này mà thôi!
 
Kho báu: Người đào được kho báu này là chuyện ngẫu nhiên như những người mải mê đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời; khi tìm được rồi, người đó đã dùng mọi nỗ lực để đạt được ước mơ mà họ đã bao tháng ngày dong duổi.  Những kho báu mà chúng ta cố giữ bây giờ sẽ có tồn tại lâu dài để ta hưởng hay không – sự thật rất là phũ phàng bởi vì chúng ta – khi chết đi không thể đem theo những gì họ có vào thế giới bên kia.
 
Ngọc quý: Ai mà chẳng nghĩ đến những gì quý giá ở trần gian!  Khổ là những gì họ quý chưa chắc đã là thiên đàng hạ giới!  Nước Trời sẽ là bảo vật quý giá nhất mà Chúa Giêsu đã đổ máu đào và chết trên thánh giá để nói lên sự quý giá này!  Nếu chúng ta nghiệm thấy bí mật này về Nước Trời là một sự quý giá nhất trên trần đời thì chúng ta sẽ phải tìm mọi cách – tuy dù phải hy sinh tánh mạng mình – để giữ được nó! 
 
Chiếc lưới: Trong thời gian hiện thời, ma quỷ vẫn còn dụ dỗ con người để họ lọt vào vòng lưới của nó.  Trong khi đó, Chúa Giêsu – khi rao giảng về Nước Trời – Ngài muốn nói về Ngày Cánh Chung khi Thiên Chúa sẽ loại ra kẻ lành và người dữ; và hơn nữa – đó là một mầu nhiệm về Nước Trời mà những ai chỉ biết mải mê trong cuộc sống hiện tại mà không thiết nghĩ gì về tương lai lâu dài sẽ bị mê hoặc và quyên đi chuyện tối hậu – cái chết… và khi chết rồi, họ sẽ đi về đâu?
 
Chọn lựa: Cuộc sống gian trần chỉ có ý nghĩa khi người ta biết chọn lựa, quyết định, và tìm cách bảo vệ hay gìn giữ những gì họ quý trọng nhất.  Có người thì tìm của ăn để thỏa mãn khẩu vị; kẻ khác thì kiếm tiền tài để thỏa mãn tham vọng giầu sang; người khác nữa thì ham chuyện chiếm đoạt đến nỗi họ phải tìm những nhà cửa hay kho lẫm rộng lớn hơn để chứa chất những vật này.  Oái oăm thay, những gì chúng ta có hay những thỏa mãn này có còn là gì khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay.  Những dụ ngôn Chúa Giêsu đã nói sẽ được chứng nghiệm khi Nước Trời trở thành sự thật… Ai có tai để nghe thì hãy nghe!   
 
LM JP Vũ Minh
 
*******************************
 
Parables – Immemorial and timeless words about the Kingdom of Heaven
 
We’ve been tirelessly trying to decipher the parables of our Lord Jesus in the last several weeks, but our efforts were only our tasks for this day.  Many biblical scholars have continued to explore these parables – like us – in order to find new understandings; however, these endeavors could only stir some points about the Kingdom of Heaven… Our Lord’s parables – in truth – are the immemorial and timeless description about the Kingdom of Heaven until this mystery becomes a reality.  This reflection is just another limited attempt in this arena.
 
Treasure: The one who found the treasure in the field was simply a discovery such as those who have tried to find meaning for their life. Once he has find it, he would immediately surrender all he has in order to acquire what he has been trying to get.  Will the treasures that we have tried to acquire give us anything worthwhile in terms of its everlasting values – the truth is very harsh because we human – once we die would not be able to carry what we have into the next world. 
 
Precious pearl: Everyone would love to dream about the most valuable things which they wished to possess.  Unfortunately, all that they have wished to obtain would not become their paradise on earth.  The Kingdom of Heaven would be the most treasurable goal because Our Lord Jesus had given up all His precious blood and died on the cross for the salvation of mankind – then – we must be ready to give up all that we have in order to keep it. 
 
Drag net: Presently, the devil continues to lure people into its net.  Meanwhile, the drag net which Our Lord had illustrated would be intended for the End Time when God will separate the good and the bad… moreover, this would be a mystery about the Kingdom of Heaven and those who have only looked for immediate satisfaction in this world live in their dreams about this world and forget about the ultimate reality, i.e. their ultimate death… where would they be?
 
Discernment: Life in this world would be meaningful when people know how to choose, select, and decide to protect or guard what they considered as their most treasurable thing in life.  One may be looking for his immediate pleasure in foods; others may be looking for satisfaction in their dreams for riches; and others may be trying to obtain larger homes or barns in order to store their possessions.  Unfortunately, all that they have or these satisfactions would become worthwhile in the world to come? These parables of Our Lord Jesus will become the ultimate truth in the End Time… Let those who have ears to hear, let them hear. 
 
 
Rev. JP Minh Vũ
[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi