Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 10 Giáo Xứ Tân Lộc Bế Giảng

Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 10 Giáo Xứ Tân Lộc Bế Giảng

 Lớp học Hôn nhân khóa 10 giáo xứ Tân Lộc khai giảng ngày 16 tháng 10 năm 2015, thời gian học vào mỗi buổi tối từ thứ hai đến Chúa Nhật, nghỉ tối thứ bảy hàng tuần. Quý thầy cô giảng viên ngồm:

  1. Thầy Phêrô Trần Hoàn Chỉnh S.J.
  2. Thầy Giuse Phạm văn Tứ S.J.
  3. Sơ Têrêxa Nguyễn thị Thúy Hiền, dòng Bác ái Turê.
  4. Sơ Anna Nguyễn thị Phúc, dòng Thừa Sai Bác ái giáo phận Vinh.
  5. Sơ Anna Nguyễn thị Thành, dòng Mến Thánh Giá Vạn Lộc, Gp Vinh.
  6. Thầy J.B Antôn Hoàng Cảnh Hồng. Ban giáo lý giáo hạt Cửa Lò.

Con số đăng ký ban đầu 84 học viên, Sau đó vì nhiều lý do, lớp học còn lại 63 học viên, trong đó 3 em dự tòng.

 Lớp đã tổ chức kiểm tra kinh bằng phương pháp khảo vấn đáp, khi đã học được 2/3 thời gian, sau khi kiểm tra kinh, sáng thứ bảy ngày 05 tháng 12  lớp đã tổ chức thi tốt nghiệp, kết quả 3 em đạt giỏi, 15 em đạt khá và 45 em đạt trung bình.

Sáng Chúa Nhật 3 MV, ngày 13 tháng 12 năm 2015, cha quản xứ Giuse Phan Sỹ Phương đã dâng thánh lễ bế mạc và phát chứng chỉ cho lớp Hôn nhân K10.

Giáo xứ đã tổ chức lớp Hôn nhân đầu tiên theo mô hình khóa, lớp học khóa 1  có 135 học viên tốt nghiệp và từ đó mỗi năm mở 1 khóa, vào tháng 10 và bế giảng khoảng tháng 12, đến hôm nay lớp Hôn nhân K10 có 63 học viên đã tốt nghiệp.

Cám ơn Chúa đã cùng đồng hành và gìn giữ chở che, ban cho chúng con được bình an trong suốt cả khóa học . Cám ơn cha quản xứ, Quý thầy, Quý Sơ, Quý Ban giáo lý xứ và các ban ngành cùng tất cả mọi người bằng cách này, cách khác đã cầu nguyện và đầu tư cho lớp học đến hôm nay được mãn khóa. Kính chúc Quý vị luôn được bình an trong ân nghĩa Chúa, chúc các học viên được nhiều ơn Chúa trong năm Thánh Lòng Chúa Xót Thương, ngõ hầu đem kiến thức đã học vào môi trường mình sống, nhất là trong đời sống gia đình mai sau.

Ban TT Giáo xứ

Hình ảnh  thánh lễ bế giảng lớp Hôn nhân K10

IMG_4362 IMG_4363 IMG_4365 IMG_4368 IMG_4369 IMG_4371 IMG_4373 IMG_4374 IMG_4377 scan0001 scan0002 scan0003

 Danh sách tốt nghiệp lớp giáo lý Hôn nhân K10 – 2015 
TT Tên thánh, tên gọi Tên thánh, họ tên gọi Cha, mẹ Nơi S xếp
1 Maria Nguyễn  thị Giang Giuse Nuyễn văn Cậy – Maria Cao thị Ngọc TL Giỏi
2 Gioan Nuyễn Minh Hiếu J.B Nguyễn Văn Định – Anna Nguyễn thị Mai TL Giỏi
3 Maria Ng. thị Hồng Phaolô Nguyễn văn Yên-Maria Ng. thị Mai TL Giỏi
4 Phaolô Nguyễn Văn Phaolô Nuyễn văn Thu. Maria Nguyễn thị Trung TL Khá
5 Maria Trần thị Cần Phêrô Trần văn Trường – Anna Hoàng thị Hoa TL Khá
6 J.B Nuyễn Hữu Dâng Phêrô N. Đình Phượng Têrêxa Ng. thị Báu ĐX Khá
7 Phaolô Nguyễn Văn Dũng Phêrô Nguyễn Văn Kính. Têrêxa Nguyễn thị Đức ĐX Khá
8 Maria Trần thị Hương Giang Giuse Trần Công Hạ – Anna Nuyễn thị Quyền TL Khá
9 Maria Nuyễn thị Hằng Phêrô Nguyễn văn Thanh. Anna Nguyễn thị Hoa ĐX Khá
10 Maria Trần thị Hằng Gioan Trần văn Lợi -Têrêxa Nguyễn thị Minh TL Khá
11 Maria Cao thị Hiên Giuse Cao Minh Tuấn. Maria Trần thị Hữu TL Khá
12 Maria Tràn thị Nhật Lệ Antôn Trần Huy Lương (qđ) Maria Hoàng thị Liên TL Khá
13 Anna Nguyễn thị Mai Phêrô Nguyễn văn Đức- Maria Đậu thị Bình ĐX Khá
14 Maria Nuyễn thị Phêrô Nguyễn văn Thành.Maria Đậu thị Hoàn TL Khá
15 Anna Nguyễn thị Thúy Phaolô Nguyễn văn Thanh- Anna Nguyễn thị Lữ TL Khá
16 J.B Trần Xuân Thuyên Giuse Trần Xuân Hội(qđ) Anna Nuyễn thị Nguyệt TL Khá
17 Phêrô Trần Duy Tiên Giuse Trần Đình Chiến-Maria  Nuyễn thị Thân TL Khá
18 Têrêxa Trần thị Thu Trang Giuse Trần Văn Thắng – Anna Nguyễn thị Lưu ĐX Khá
19 Giuse Trần Văn Anh Antôn Trần văn Thanh – Maria Nguyễn thị Lĩnh ĐX TB
20 Antôn Nguyễn Văn Anh Giuse Võ Văn Thắng- Anna Hoàng thị Nga ĐX TB
21 Giuse Nguyễn Quảng Giuse Nguyễn Lạch Hồng- Anna Ng. thị Bảy TL TB
22 Giusse Trần Văn Bắc Phêrô Trần Văn Hóa – Anna Hà thị Minh ĐX TB
23 Phêrô Trần Văn Cường Phêrô Trần Văn Bình. Maria Nguyễn thị Bình TL TB
24 Phaolô Nguyễn Văn Đẳng Phêrô Nguyễn văn Hạ – Anna Nguyễn thị Liên TL TB
25 Phêrô Nguyễn Thành Điệp Phêrô Nguyễn văn Sáu – Maria Ng. thị Trí ĐX TB
26 Tephano Nguyễn Ngọc Hải Tephano Ng. Ngọc Dũng, Maria Hoàng thị Hồng TL TB
27 Têrêxa Nuyễn thị Hằng Phêrô Nuyễn Đình Sâm – Têrêxa Võ thị Minh ĐX TB
28 Dự tòng: Võ thị Hoàn Võ Văn Bình. Phạm Thị Loan Ng Thịnh TB
29 Phêrô Nuyễn văn Hoàng Phêrô Nuyễn văn Kỳ – Anna Nuyễn thị Hiệu TL TB
30 Gioan Nguyễn Ngọc Hoàng Gioan Nguyễn Ngọc Tuệ – Anna Nguyễn thị Hoa TL TB
31 Dự tòng: Trần văn Hợp Trần văn Cầu – Phùng thị Vân Nghi Thủy TB
32 Maria Trần thị Huệ Phêrô Trần Đình Chín. Têrêxa Trần thị Phương TL TB
33 Giuse Nguyễn Mạnh Hùng Giuse Nguyễn Văn Cảnh- Maria Trần thị Đáng TL TB
34 Antôn Lê Thanh Hùng Antôn Lê Thanh Nhi – Anna Ngô thị Trường ĐX TB
35 Anna Nguyễn thị Hương Phêrô Nuyễn Văn Sáu-Anna Nguyễn thị Ngò ĐX TB
36 Maria Phạm thị Hường Antôn Phạm Hồng Lộc- Maria Trần thị Lý ĐX TB
37 Phêrô Nguyễn văn Khẩn Phêrô Nguyễn Văn Quyền-Anna Nguyễn thị Thủy ĐX TB
38 Antôn Trần Quốc Khánh Antôn Trần văn Long. Maria Nuyễn thị Châu ĐX TB
39 Têrêxa Trần thị Liên Antôn Trần văn Lượng – Anna Phạm thị Quang ĐX TB
40 Gioan Dương văn Lộc Tôma Dương văn Phong. Anna Nuyễn thị Hòe TL TB
41 Phêrô Nguyễn Xuân Mạnh Giuse Ng. Xuân Phúc-Maria Hoàng thị Dung ĐX TB
42 Maria Trần thị Mỹ Giuse Trần Đình Hoa – Maria Nguyễn thị Đức TL TB
43 Maria Phan thị Ngoan Giuse Phan Văn Nhân- Anna Nguyễn thị An TL TB
44 Phêrô Lê Hồng Ngọc Phêrô Lê văn Long- Maria Nguyễn thị An TL TB
45 Antôn Trần Đình Ngôn Antôn Trần Bình Thuận – Anna Nguyễn thị Sự TL TB
46 Gioan Nguyễn văn Nhật Phêrô Nuyễn Văn Sáu-Anna Nguyễn thị Ngò ĐX TB
47 Phêrô Hoàng Anh Nhật Phêrô Hoàng Văn Tình-Maria Nguyễn thị Sinh ĐX TB
48 Dự tòng: Hồ Sỹ Quy Hồ Sỹ Lâm – Nguyễn thị Trợi Q.Lưu TB
49 Antôn Nuyễn văn Siêu Phêrô Nguyễn văn Hạ – Anna Nguyễn thị Liên TL TB
50 Giuse Nuyễn Văn Sơn Giuse Nguyễn văn Nhiên – Anna Trần thị Trung TL TB
51 Phêrô Nguyễn Văn Sơn Phêrô Nuyễn Văn Liệu-Maria Nguyễn thị Độ ĐX TB
52 Antôn Phạm Văn Tân Antôn Phạm văn Nhàn – Anna Trần thị Hoan ĐX TB
53 Phaolô Nguyễn Văn Thái J.B Nuyễn văn Thuỷ – Maria Đậu thị Mai TL TB
54 Phêrô Nguyễn Văn Thắng Phêrô Nguyễn văn Bình-Têrêxa Nguyễn thị Nho ĐX TB
55 Antôn Nguyễn Ngọc Trung Antôn Nguyễn Ngọc Trí. Têrêxa Ng. thị Thanh ĐX TB
56 J.B Trần Văn Tuân Gioan Trần văn Thắng. Maria Nuyễn thị Phúc TL TB
57 Giuse Nuyễn Anh Tuấn Giuse Nguyễn Thanh Phong. Anna Nguyễn thị An TL TB
58 Antôn Phạm Văn Tuấn Antôn Phạm văn Vinh – Anna  Hoàng thị Tuyết ĐX TB
59 Phêrô Nguyễn Đình Ước Phêrô Nuyễn Đình Sâm – Têrêxa Võ thị Minh ĐX TB
60 Giuse Nguyễn Đình Văn Phêrô Nuyễn Hồng Niệm- Anna Nuyễn thị Hồng ĐX TB
61 Phêrô Trần Văn Việt Phêrô Trần văn Khoan-Anna Ng. thị Khoa ĐX TB
62 Anna Nguyễn thị Vui Phêrô Nguyễn văn Hiền- Anna Nuyễn thị Yên TL TB
63 Phêrô Trần Văn Bảo Phêrô Trần Ngọc Mai – Anna Nguyễn thị Trìu TL TB

Pin It

Gửi phản hồi