Một số hình ảnh đêm 24/12 giáo xứ Tân Lộc và Cửa Lò.

Một số hình ảnh đêm 24/12 giáo xứ Tân Lộc và Cửa Lò.

IMG_4410 IMG_4411 IMG_4412 IMG_4413 IMG_4414 IMG_4415 IMG_4416 IMG_4417 IMG_4418 IMG_4420 IMG_4421 IMG_4422 IMG_4423 IMG_4424 IMG_4427 IMG_4428

TT Giáo xứ Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi