Năm Thánh lòng Thương Xót: Logo và một số hoạt động

Năm Thánh lòng Thương Xót: Logo và một số hoạt động

 

 
 
VATICAN. Hôm 5.5 vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Salvadore Fisichella đã có một buổi họp báo tại Vatican để cho biết một vài chi tiết chính liên quan đến Năm Thánh Lòng Thương Xót sắp tới, cũng như giới thiệu logo và châm ngôn của Năm.
Ngài nói Năm thánh về Lòng Thương Xót sắp tới sẽ là một khoảng thời gian thi ân dành cho tất cả mọi người và là một cuộc tái tỉnh thức để tiếp tục con đường tân phúc âm hóa và biến bổi mục vụ mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nói đến.
Năm thánh sẽ bắt đầu vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8.12.2015 và kết thúc và ngày 10.11.2016, lễ Chúa Kitô Vua. Nhân dịp này, Cửa Thánh cũng sẽ được mở ra như một dấu chỉ tuôn tràn hồng ân của Chúa.
Logo của Năm Thánh phác họa chân dung người Mục Tử Nhân Lành mang trên vai con người sa ngã. Đây chính là thông điệp trọng tâm của Năm Thánh. Câu châm ngôn “Hãy biết thương xót như Chúa Cha” là một lời mời gọi bước theo mẫu gương của Thiên Chúa nhân lành, Đấng kêu mời chúng ta không được phán xét hay kết án nhưng trao ban tình thương và tha thứ cho nhau. Logo này là sáng kiến của một linh mục dòng Tên cha Marko I.Rupknik.
Đức Tổng Giám Mục Fischella còn cho biết thêm rằng sẽ có nhiều hoạt động vào năm 2016. Trong đó có buổi cử hành từ ngày 19 đến 21.1.2016 dành cho những khách hành hương và một buổi gặp gỡ khác vào 3.4.2016 dành cho các tín hữu đã sống kinh nghiệm long thương xót và vào 24.4.2016 dành cho giới trẻ.
Ngoài ra còn có buổi ngày 12.6.2016 dành cho các bệnh nhân, ngày 6.11.2016 dành cho những tình nguyện viên làm việc bác ái và ngày 9.10.2016 sẽ dành cho Đức Mẹ. Cuối cùng, ngày 29.5.2016 dành cho các phó tế, 3.7.2016 dành cho các linh mục và 25.9.2016 dành cho các giáo lý viên.
 
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
(theo Radio Vatican)

Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót

 

 

Ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Thương Xót
 
VATICAN. Trong cuộc họp báo sáng ngày 5-5-2015, Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, đã giới thiệu và giải thích ý nghĩa huy hiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót.
 Cùng với khẩu hiệu ”Thương Xót như Chúa Cha” (Lc 6,36), huy hiệu này trình bày một tổng hợp xúc tích về Năm Thánh.
 Huy hiệu, do Cha Marko I. Rupknik S.I sáng tác, trình bày người Cha đang vác người con lầm lạc trên vai, theo hình ảnh rất được Giáo Hội cổ kính quí chuộng, vì diễn tả tình thương của Chúa Kitô hoàn tất mầu nhiệm nhập thể của Ngài bằng công trình cứu chuộc.
 Hình của huy hiệu làm nổi bật sự kiện Vị Mục Tử nhân lành đi sâu vào thân thể con người, với tình thương yêu đến độ thay đổi cuộc sống của con người. Ngoài ra, một sự kiện này không thể bỏ qua, đó là Vị Mục Tử Nhân Lành, với lòng thương xót tột độ, vác nhân loại trên vai, nhưng đôi mắt của Vị Mục Tử hoàn toàn giống như đôi mắt của con người. Chúa Kitô nhìn với con mắt của Adam và Adam nhìn với con mắt của Chúa Kitô. Như thế mỗi người nhận ra nơi Chúa Kitô là Adam mới, chính nhân tính của mình và tương lai đang chờ đợi mình, khi chiêm ngắm, trong cái nhìn của Chúa Kitô, tình thương của Chúa Cha.
 Cảnh tượng trên đây được đặt bên trong hào quang bầu dục màu xanh, đây là hình ảnh rất được quí chuộng theo lối họa hình đạo thời thượng cổ và trung cổ, nhắc nhớ sự đồng hiện diện của hai bản tính: thiên tính và nhân tính, trong Chúa Kitô. Ba hình bầu dục đồng qui của hào quang, với màu dần dần sáng hơn khi tiến ra vòng ngoài, gợi lên tác động của Chúa Kitô đưa con người ra khỏi đêm đen của tội lỗi và sự chết. Đàng khác, màu đậm hơn ở bên trong cũng diễn tả tính chất khôn lường của tình thương Chúa Cha, Đấng tha thứ mọi sự.
 Đức TGM Fisichella cho biết huy hiệu đã được đăng ký nơi các cơ quan quốc tế để tránh bất kỳ việc lạm dụng nào và để bảo vệ tác quyền. Hiển nhiên là mọi sự sử dụng khác với mục tiêu tôn giáo phải được Hội Đồng Tòa Thánh chấp thuận và mọi lạm dụng sẽ bị truy tố.
 G. Trần Đức Anh O.P
www.vi.radiovaticana.va
 

 

 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi