Nghe Audio Tĩnh Tâm 3 ngày của cha Nguyễn Tầm Thường

Hướng đến Năm Thánh Lòng Thương Xót

 

Lm. Nguyễn Trọng Tước giảng Tĩnh Tâm 3 ngày tại Gx. Đức Mẹ La vang. Houston. Texas

Nghe Audio Tĩnh Tâm 3 ngày

Nguồn: Gx La Vang

 

[post-views]
Pin It

Gửi phản hồi