Nhìn về quê hương

Nhìn về quê hương


Thanh Sơn

cabc

Hôm nay ba mốt tháng năm

Nhìn vế đất tổ xa xăm quê nhà

Đau lòng xót dạ trong ta

Bao nhiêu tài sản Quốc Gia điêu tàn

 

Ai là thủ phạm dối gian?

Gây nên tang tóc muôn ngàn đắng cay

Kéo dài mấy chục năm nay

Da vàng máu đỏ đọa đày nhau chi

 

Lương tâm nay có còn gì?

Còn thua lương tháng chỉ vì miếng ăn

Lương tri nhà báo, nhà văn

Vo tròn bóp méo thiện căn hết rồi

 

Phải nghe theo lệnh đảng tồi

Cúi đầu chấp nhận làm tôi tà quyền

Viết theo định hướng đảo điên

Đổi đen thành trắng ăn tiền làm ngơ 

 

Nhìn đâu cũng thấy nhuốc nhơ

Bởi vì cái đảng tôn thờ Mác Lê

Tam vô tà thuyết u mê

Chính là thủ phạm đem về giết dân

 

Giết dân cướp đất bán dần

Từ Nam chí Bác một vần như nhau

Nhìn vào đất tổ mà đau

Người tàu khắp phố, chữ tàu khắp nơi

 

Nông dân khốn khổ kêu trời!

Thuế cao, phí nặng thành người dân oan

Còng lưng nuôi mấy thằng quan

Ngu si dốt nát xài toàn bằng mua

 

Lập bè kết đảng một mùa

Ăn trên ngồi trước vào hùa giết dân

Ác quan một đảng ngu đần

Tai sai tàu cộng bán dần quê hương.


 

Thanh Sơn

Nguồn: Vietcatholic

About Gx Tân Lộc

Pin It

Gửi phản hồi