Em ơi hãy lần hạt

Em ơi hãy lần hạt

 

Em ơi hãy lần hạt

Dẫu vạn dặm đường xa

Có Mẹ cùng cất bước

Nguy khốn nào sá chi.

mc1

Em ơi hãy lần hạt

Giữa giông bão cuộc đời

Mẹ là ánh Sao Trời

Cho con luôn cất bước.

mc3

 

 

 

 

 

 

 

Em ơi hãy lần hạt

Những hạt ngọc tình yêu

Yêu người và yêu Chúa

Yêu đời mãi không thôi.

mc7

 

 

 

 

 

 

 

Em ơi hãy lần hạt

Dâng kính Mẹ Mân Côi

Khi chiều hôm sáng tối

Khi cuộc đời nỗi trôi.

Khi buồn phiền đau khổ

Nhìn lên Mẹ dịu hiền

Xưa đã lạc xa Chúa

Ở thành phố Gia-Liêm.

0mc1

 

 

 

 

 

 

Em ơi hãy lần hạt

Khi đường xa vạn dặm

Thân em người lữ thứ

Hiểm nguy bao vô thường.

Em ơi hãy lần hạt

Dẫu người đời oán ghét

Nhìn lên Mẹ Chúa Trời

Dưới chân thập tự giá

Hiến lễ để cứu đời.

mc1

Em ơi hãy lần hạt

Những hạt ngọc huyền siêu

Dâng lên Mẹ tất cả

Những lo lắng phận người.

Lần hạt đi, em ơi.

 

Nguyễn Thái Hùng

25.10.2015

Pin It

Gửi phản hồi