Ngày mùng Ba tết Xin ơn thánh hóa công ăn việc làm

Ngày Mùng Ba Tết Xin Ơn Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Xin cho mưa thuận gió hòa,

Ơn lành đổ xuống như là ngàn xuân .

Thánh ý Chúa, con xin tuân,

Hóa mà may rủi, chuyên truân sá gì ,

Công ơn Chúa xuống trường kỳ,

Việc hồn việc xác việc gì cũng siêu .

Làm  nên cám tạ thật nhiều .

Ăn ở sớm chiều tiêu biểu vươn cao

J.B Aton

Pin It

Gửi phản hồi