Ban Giáo lý hạt Cửa Lò chúc tết Quý Đức Cha và quý Cha

Ban Giáo lý hạt Cửa Lò chúc tết Quý Đức Cha và quý Cha 

Sáng ngày 19/01/2017, tức ngày 21/12 âl. Toàn Ban Giáo lý hạt Cửa Lò đi chúc tết Qúy Đức cha Tòa Giám Mục, trường Đại chủng viện Vinh Thanh, sau đó các thầy đi một vòng chúc tết Quý cha quản các giáo xứ trong hạt. Sau khi chúc tết các thầy tập trung ăn cơm tất niên và chúc tết nhau. Xin Thiên Chúa Tinh Yêu và Mẹ Maria ban cho Quý Đức cha, Quý Cha, Quý thầy Đại chủng viên Vinh Thanh và toàn thể quý gia quyến của các thầy trong Ban Giáo lý hạt An bình, Sức Khỏe và Hạnh phúc trong tình yêu Chúa Xuân. Giáo hạt Cửa Lò

Pin It

Gửi phản hồi